φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

2013 ευχές. Καλή και ευλογημένη χρονιά γεμάτη μετάνοια!

 xmas2.gif
Πέρσι εδώ στο blog ευχηθήκαμε η Νέα Χρονιά  να μας φέρει...ελπίδα.
Φέτος θα θέλαμε να ευχηθούμε για τη Νέα χρονιά υπομονή και κυρίως μετάνοια.
Υπομονή πρώτα, προκειμένου να υπομείνουμε τον εαυτό μας που άλλαξε, τον εαυτό μας που μεταμορφώθηκε σε ένα άλλο άνθρωπο, απελπισμένο, εξαγριωμένο, αποπροσανατολισμενο, εξαθλιωμένο ...
Τα γεγονότα μας άλλαξαν, δεν μπορούμε να ανεχτούμε τον συνάνθρωπο μαςλλα λέει ο ένας, διαφορετικά καταλαβαίνει ο άλλος, οι κυβερνήτες μας κυβερνούν λες και βρίσκονται σε άλλο τόπο, σε άλλο χρόνο, σε άλλη συχνότητα.
Αλλά και μετάνοια γιατί σαν σε μια άλλη Νινευή αισθανόμαστε την απελπισία και την απειλή να κρέμεται πάνω από τα  κεφάλια μας και τα κεφάλια των παιδιών μας, όμως για την μετάνοια,  μας τονίζει  ο Άγιος Ιωαννης ο Χρυσόστομος ότι:
<< Παλιά εξαφάνισες τους ανθρώπους με κατακλυσμό δικαίως. γιατί, ενώ δίδασκε ο Νώε, δεν τον άκουαν. τους προανήγγειλες την καταστροφή, και δεν απέφυγαν την αμαρτία. Τους Σοδομίτες δικαιολογημένα τους έκαψες, γιατί δεν θέλησαν να δεχθούν τις συμβουλές του Λωτ. Οι Αιγύπτιοι σωστά καταποντίστηκαν μαζί με τον Φαραώ, γιατί, ενώ τους δίδασκε ο Μωυσής, δεν πείσθηκαν, αν και είχαν δε­χθεί πολλές πληγές και είχαν αποκτήσει πείρα της δυνάμεώς Σου.
Αλλάξαμε εμείς, συμφιλιώσου Εσύ. Πάψε την οργή Σου, όπως εμείς σταματήσαμε την πλάνη. Πάψε Συ την τιμωρία, όπως εμείς την κακία. Μας διαπαιδαγώγησες αρκετά με το φόβο, δώσε μας λοιπόν καιρό να αποδείξουμε την αγάπη μας σε Σένα.

Ας ειναι η ευχή μας και η προσευχή μας το:δώσε μας λοιπόν καιρό να αποδείξουμε την αγάπη μας σε Σένα.


Καλή και ευλογημένη χρονιά, γεμάτη μετάνοια.

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Με ονομάζετε...


7328_1063092797498_1831341672_125555_2565342_n.jpg


Με ονομάζετε ΚΥΡΙΟΝ, αλλά δεν με υπακούτε.

Με ονομάζετε ΦΩΣ, αλλά δεν με βλέπετε.

Με ονομάζετε ΟΔΟΝ, αλλά δεν με ακολουθείτε.

Με ονομαζετε ΖΩΗΝ, αλλά δεν με επιθυμείτε.

Με ονομάζετε ΣΟΦΙΑ, αλλά δεν με συμβουλεύεστε.

Με ονομάζετε ΑΛΗΘΕΙΑ, αλλά δεν με πιστεύετε.

Με ονομάζετε ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΝ, αλλά δεν με εμπιστεύεστε.

Με ονομάζετε ΔΙΚΑΙΟ, αλλά δεν με φοβείσθε.

Με ονομάζετε ΠΑΤΕΡΑ, αλλά δεν γίνεστε παιδιά μου.

Με ονομάζετε ΣΩΤΗΡΑ, αλλά δεν θέλετε τη σωτήρια σας.


((ΕΦ¨ΟΣΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ ΕΝΙ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ, ΕΜΟΙ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ (ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ)

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ (ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ)

Μεταξὺ τῶν πολλῶν δημωδῶν τύπων, τοὺς ὁποίους θὰ ἔχωσι νὰ ἐκμεταλλευθῶσιν οἱ μέλλοντες διηγηματογράφοι μας, διαπρεπῆ κατέχει θέσιν ἡ κακὴ πενθερά, ὡς καὶ ἡ κακὴ μητρυιά. Περὶ μητρυιᾶς ἄλλωστε θὰ ἀποπειραθῶ νὰ διαλάβω τινά, πρὸς ἐποικοδόμησιν τῶν ἀναγνωστῶν μου. Περὶ μιᾶς κακῆς πενθερᾶς σήμερον ὁ λόγος.

Εἰς τί ἔπταιεν ἡ ἀτυχὴς νέα Διαλεχτή, οὕτως ὠνομάζετο, θυγάτηρ τοῦ Κασσανδρέως μπάρμπα Μανώλη, μεταναστεύσαντος κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν εἰς μίαν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου; Εἰς τί ἔπταιεν ἂν ἦτο στείρα καὶ ἄτεκνος; Εἶχε νυμφευθῆ πρὸ ἑπταετίας, ἔκτοτε δὶς μετέβη εἰς τὰ λουτρὰ τῆς Αἰδηψοῦ, πεντάκις τῆς ἔδωκαν νὰ πίη διάφορα τελεσιουργὰ βότανα, εἰς μάτην, ἡ γῆ ἔμενεν ἄγονος. Δυὸ ἢ τρεῖς γύφτισσαι τῆς ἔδωκαν νὰ φορέση περίαπτα θαυματουργὰ περὶ τὰς μασχάλας, εἰπούσαι αὐτῇ, ὅτι τοῦτο ἦτο τὸ μόνον μέσον, ὅπως γεννήσῃ, καὶ μάλιστα υἱόν. Τέλος καλόγηρός τις Σιναΐτης τῇ ἐδώρησεν ἡγιασμένον κομβολόγιον, εἰπῶν αὐτῇ νὰ τὸ βαπτίζῃ καὶ νὰ πίνῃ τὸ ὕδωρ. Τὰ πάντα μάταια.

Ἐπὶ τέλους μὲ τὴν ἀπελπισίαν ᾖλθε καὶ ἡ ἀνάπαυσις τῆς συνειδήσεως, καὶ δὲν ἐνόμιζεν ἐαυτὴν ἔνοχον. Τὸ αὐτὸ ὅμως δὲν ἐφρόνει καὶ ἡ γραῖα Καντάκαινα, ἡ πενθερά της, ἥτις ἐπέρριπτεν εἰς τὴν νύμφην αὐτῆς τὸ σφάλμα τῆς μὴ ἀποκτήσεως ἐγγόνου διὰ τὸ γῆρας της.

Εἶναι ἀληθές, ὅτι ὁ σύζυγος τῆς Διαλεχτῆς ἦτο τὸ μόνον τέκνον τῆς γραίας ταύτης, καὶ οὖτος δὲ συνεμερίζετο τὴν πρόληψιν τῆς μητρός του ἐναντίον τῆς συμβίας αὐτοῦ. Ἂν δὲν τῷ ἐγέννᾳ ἡ σύζυγός του, ἡ γενεὰ ἐχάνετο. Περίεργον, δέ, ὅτι πᾶς Ἕλλην τῆς ἐποχῆς μας ἱερώτατον θεωρεῖ χρέος καὶ ὑπερτάτην ἀνάγκην τὴν διαιώνισιν τοῦ γένους του.

Ἑκάστοτε, ὁσάκις ὁ υἱός της ἐπέστρεφεν ἐκ τοῦ ταξιδίου του, διότι εἶχε βρατσέραν, καὶ ἦτο τολμηρότατος εἰς τὴν ἀκτοπλοΐαν, ἡ γραῖα Καντάκαινα ἤρχετο εἰς προϋπάντησιν αὐτοῦ, τὸν ὡδήγει εἰς τὸν οἰκίσκον της, τὸν ἐδιάβαζε, τὸν ἐκατήχει, τοῦ ἔβαζε μαναφούκια, καὶ οὕτω τὸν προέπεμπε παρὰ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ. Καὶ δὲν ἔλεγε τὰ ἐλαττώματά της, ἀλλὰ τὰ αὐγάτιζε, δὲν ἦτο μόνο «μαρμάρα», τουτέστι στείρα ἡ νύμφη της, τοῦτο δὲν ἤρκει, ἀλλ᾿ ἦτο ἄπαστρη, ἀπασσάλωτη, ξετσίπωτη κλπ. Ὅλα τὰ εἶχεν, «ἡ ποίσα, ἡ δείξα, ἡ ἄκληρη».

Ὁ καπετὰν Καντάκης, φλομωμένος, θαλασσοπνιγμένος, τὰ ἤκουεν ὅλα αὐτά, ἡ φαντασία του ἐφούσκωνεν, ἐξερχόμενος εἶτα συνήντα τοὺς συναδέλφους του ναυτικούς, ἤρχιζαν τὰ καλῶς ὤρισες, καλῶς σᾶς ηὕρα, ἔπινεν ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ ρώμια, καὶ μὲ τριπλῆν σκοτοδίνην, τὴν ἐκ τῆς θαλάσσης, τὴν ἐκ τῆς γυναικείας διαβολῆς καὶ τὴν ἐκ τῶν ποτῶν, εἰσήρχετο οἴκαδε καὶ βάρβαροι σκηναὶ συνέβαινον τότε μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῆς συζύγου του.

Οὕτως εἶχον τὰ πράγματα μέχρι τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους 186… Ὁ καπετὰν Καντάκης πρὸ πέντε ἡμερῶν εἶχε πλεύσει μὲ τὴν βρατσέραν του εἰς τὴν ἀπέναντι νῆσον μὲ φορτίον ἀμνῶν καὶ ἐρίφων, καὶ ἤλπιζεν, ὅτι θὰ ἑώρταζε τὰ Χριστούγεννα εἰς τὴν οἰκίαν του. Ἀλλὰ τὸν λογαριασμὸν τὸν ἔκαμνεν ἄνευ τοῦ ξενοδόχου, δηλ. ἄνευ τοῦ Βορρᾶ, ὅστις ἐφύσησεν αἰφνιδίως ἄγριος καὶ ἔκλεισαν ὅλα τὰ πλοῖα εἰς τοὺς ὅρμους, ὅπου εὑρέθησαν. Εἴπομεν ὅμως, ὅτι ὁ καπετὰν Καντάκης ἦτο τολμηρὸς περὶ τὴν ἀκτοπλοΐαν. Περὶ τὴν ἑσπέραν τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων ὁ ἄνεμος ἐμετριάσθη ὀλίγον, ἀλλ᾿ οὐχ ἧττον ἐξηκολούθει νὰ πνέῃ. Τὸ μεσονύκτιον πάλιν ἐδυνάμωσε.

Τινὲς ναυτικοὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐστοιχημάτιζον, ὅτι, ἀφοῦ κατέπεσεν ὁ Βορρᾶς, ὁ καπετὰν Καντάκης θὰ ἔφθανε περὶ τὸ μεσονύκτιον. Ἡ σύζυγός του ὅμως δὲν ἦτο ἐκεῖ νὰ τοὺς ἀκούση καὶ δὲν τὸν ἐπερίμενεν. Αὕτη ἐδέχθη μόνο περὶ τὴν ἑσπέραν τὴν ἐπίσκεψιν τῆς πενθερᾶς της, ἀσυνήθως φιλόφρονος καὶ μηδιώσης, ἥτις τῇ εὐχήθῃ τὸ ἀπαραίτητον «καλὸ δέξιμο», καὶ διὰ χιλιοστὴν φορὰ τὸ στερεότυπον «μ᾿ ἕναν καλὸ γυιό».

Καὶ οὐ μόνον, τοῦτο, ἀλλὰ τῇ προσέφερε καὶ ἓν χριστόψωμο.

- Τὸ ζύμωσα μοναχή μου, εἶπεν ἡ θειὰ Καντάκαινα, μὲ γειὰ νὰ τὸ φᾶς.

- Θὰ τὸ φυλάξω ὡς τὰ Φῶτα, διὰ ν᾿ ἁγιασθῇ, παρετήρησεν ἡ νύμφη.

- Ὄχι, ὄχι, εἶπε μετ᾿ ἀλλοκότου σπουδῆς ἡ γραῖα, τὸ δικό της φυλάει ἡ κάθε μιὰ νοικοκυρὰ διὰ τὰ Φῶτα, τὸ πεσκέσι τρώγεται.

- Καλά, ἀπήντησεν ἠρέμα ἡ Διαλεχτή, τοῦ λόγου σου ξέρεις καλλίτερα.

Ἡ Διαλεχτὴ ἦτο ἀγαθωτάτης ψυχῆς νέα, οὐδέποτε ἠδύνατο νὰ φαντασθῇ ἢ νὰ ὑποπτεύσῃ κακό τι.

«Πῶς τὤπαθε ἡ πεθερά μου καὶ μοῦ ἔφερε χριστόψωμο», εἶπε μόνον καθ᾿ ἐαυτήν, καὶ ἀφοῦ ἀπῆλθεν ἡ γραῖα ἐκλείσθη εἰς τὴν οἰκίαν της καὶ ἐκοιμήθη μετὰ τίνος δεκαετοῦς παιδίσκης γειτονοπούλας, ἥτις τῇ ἔκανε συντροφίαν, ὁσάκις ἔλειπεν ὁ σύζυγός της. Ἡ Διαλεχτὴ ἐκοιμήθη πολὺ ἐνωρίς, διότι σκοπὸν εἶχε νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν ἐκκλησίαν περὶ τὸ μεσονύκτιον. Ὁ ναὸς δὲ τοῦ Ἁγίου Νικολάου μόλις ἀπεῖχε πεντήκοντα βήματα ἀπὸ τῆς οἰκίας της.

Περὶ τὸ μεσονύκτιον ἐσήμαναν παρατεταμένως οἱ κώδωνες. Ἡ Διαλεχτὴ ἠγέρθη, ἐνεδύθη καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Ἡ παρακοιμωμένη αὐτὴ κόρη ἦτο συμπεφωνημένον, ὅτι μόνον μέχρι οὗ σημάνη ὁ ὄρθρος θὰ ἔμενε μετ᾿ αὐτῆς, ὅθεν ἀφυπνίσασα αὐτὴν τὴν ὠδήγησε πλησίον τῶν ἀδελφῶν της. Αἱ δυὸ οἰκίαι ἐχωρίζοντο διὰ τοίχου κοινοῦ.

Ἡ Διαλεχτὴ ἀνῆλθεν εἰς τὸν γυναικωνίτην τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ μόλις παρῆλθεν ἠμίσεια ὥρα καὶ γυνή τις πτωχὴ καὶ χωλὴ δυστυχής, ἥτις ὑπηρέτει ὡς νεωκόρος τῆς ἐκκλησίας, ἐλθοῦσα τῇ λέγει εἰς τὸ οὖς.

- Δόσε μου τὸ κλειδί, ᾖλθε ὁ ἄντρας σου.

- Ὁ ἄντρας μου! ἀνεφώνησεν ἡ Διαλεχτὴ ἔκπληκτος.

Καὶ ἀντὶ νὰ δώση τὸ κλειδὶ ἔσπευσε νὰ καταβῇ ἡ ἰδία.

Ἐλθοῦσα εἰς τὴν κλίμακα τῆς οἰκίας, βλέπει τὸν σύζυγόν της κατάβρεκτον, ἀποστάζοντα ὕδωρ καὶ ἀφρόν.

- Εἶμαι μισοπνιγμένος, εἶπε μορμυρίζων οὗτος, ἀλλὰ δὲν εἶναι τίποτε. Ἀντὶ νὰ τὸ ρίξωμε ἔξω, τὸ καθίσαμε στὰ ρηχά.

- Πέσατε ἔξω; ἀνέκραξεν ἡ Διαλεχτή.

- Ὄχι, δὲν εἶναι σου λέω τίποτε. Ἡ βρατσέρα εἶναι σίγουρη, μὲ δυὸ ἄγκουρες ἀραγμένη καὶ καθισμένη.

- Θέλεις ν᾿ ἀνάψω φωτιά;

- Ἄναψε καὶ δόσε μου ν᾿ ἀλλάξω.

Ἡ Διαλεχτὴ ἐξήγαγε ἐκ τοῦ κιβωτίου ἐνδύματα διὰ τὸν σύζυγόν της καὶ ἤναψε πῦρ.

- Θέλεις κανένα ζεστό;

- Δὲν μ᾿ ὠφελεῖ ἐμένα τὸ ζεστό, εἶπεν ὁ καπετὰν Καντάκης. Κρασὶ νὰ βγάλης.

Ἡ Διαλεχτὴ ἐξήγαγεν ἐκ τοῦ βαρελίου οἶνον.

- Πῶς δὲν ἐφρόντισες νὰ μαγειρεύσης τίποτε; εἶπε γογγύζων ὁ ναυτικός.

- Δὲν σ᾿ ἐπερίμενα ἀπόψε, ἀπήντησε μετὰ ταπεινότητος ἡ Διαλεχτή. Κρέας ἐπῆρα. Θέλεις νὰ σοῦ ψήσω πριζόλα;

- Βάλε, στὰ κάρβουνα, καὶ πήγαινε σὺ στὴν ἐκκλησιά σου, εἶπεν ὁ καπετὰν Καντάκης. Θὰ ἔλθω κι ἐγὼ σὲ λίγο.

Ἡ Διαλεχτὴ ἔθεσε τὸ κρέας ἐπὶ τῆς ἀνθρακιᾶς, ἥτις ἐσχηματίσθη ἤδη, καὶ ἡτοιμάζετο νὰ ὑπακούση εἰς τὴν διαταγὴν τοῦ συζύγου της, ἥτις ἦτο καὶ ἰδική της ἐπιθυμία, διότι ἤθελε νὰ κοινωνήση. Σημειωτέον ὅτι τὴν φράσιν «πήγαινε σὺ στὴν ἐκκλησιά σου» ἔβαψεν ὁ Καντάκης διὰ στρυφνῆς χροιᾶς.

- Ἡ μάννα μου δὲ θὰ τὤμαθε βέβαια ὅτι ᾖλθα, παρετήρησεν αὖθις ὁ Καντάκης.

- Ἐκείνη εἶναι στὴν ἐνορία της, ἀπήντησεν ἡ Διαλεχτή. Θέλεις νὰ τῆς παραγγείλω;

- Παράγγειλέ της νὰ ἔλθῃ τὸ πρωί.

Ἡ Διαλεχτὴ ἐξῆλθεν. Ὁ Καντάκης τὴν ἀνεκάλεσεν αἴφνης.

- Μὰ τώρα εἶναι τρόπος νὰ πᾶς ἐσὺ στὴν ἐκκλησιά, καὶ νὰ μὲ ἀφήσεις μόνον;

- Νὰ μεταλάβω κι ἔρχομαι, ἀπήντησεν ἡ γυνή.

Ὁ Καντάκης δὲν ἐτόλμησε ν᾿ ἀντείπῃ τι, διότι ἡ ἀπάντησις θὰ ἦτο βλασφημία. Οὐχ ἧττον ὅμως τὴν βλασφημίαν ἐνδιαθέτως τὴν ἐπρόφερεν.

Ἡ Διαλεχτὴ ἐφρόντισε νὰ στείλη ἀγγελιοφόρον πρὸς τὴν πενθεράν της, ἕνα δωδεκαετῆ παῖδα τῆς αὐτῆς ἐκείνης γειτονικῆς οἰκογενείας, ἧς ἡ θυγάτηρ ἐκοιμήθη ἀφ᾿ ἑσπέρας πλησίον της, καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὸν ναόν.

Ὁ Καντάκης, ὅστις ἐπείνα τρομερά, ἤρχισε νὰ καταβροχθίζῃ τὴν πριζόλαν. Καθήμενος ὀκλαδὸν παρὰ τὴν ἑστίαν, ἐβαρύνετο νὰ σηκωθῆ καὶ ν᾿ ἀνοίξη τὸ ἑρμάρι διὰ νὰ λάβη ἄρτον, ἀλλ᾿ ἀριστερόθεν αὐτοῦ ὑπεράνω τῆς ἑστίας ἐπὶ μικροῦ σανιδώματος εὑρίσκετο τὸ Χριστόψωμον ἐκεῖνο, τὸ δῶρον τῆς μητρός του πρὸς τὴν νύμφην αὐτῆς. Τὸ ἔφθασε καὶ τὸ ἔφαγεν ὁλόκληρον σχεδὸν μετὰ τοῦ ὀπτοῦ κρέατος.

Περὶ τὴν αὐγήν, ἡ Διαλεχτὴ ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ναοῦ, ἀλλ᾿ εὗρε τὴν πενθεράν της περιβάλλουσαν διὰ τῆς ὠλένης τὸ μέτωπον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ γοερῶς θρηνοῦσαν.

Ἐλθοῦσα αὕτη πρὸ ὀλίγων στιγμῶν τὸν εὗρε κοκκαλωμένον καὶ ἄπνουν. Ἐπάρασα τοὺς ὀφθαλμούς, παρετήρησε τὴν ἀπουσίαν τοῦ Χριστοψώμου ἀπὸ τοῦ σανιδώματος τῆς ἑστίας, καὶ ἀμέσως ἐνόησε τὰ πάντα. Ὁ Καντάκης ἔφαγε τὸ φαρμακωμένο χριστόψωμο, τὸ ὁποῖον ἡ γραῖα στρίγλα εἶχε παρασκευάσει διὰ τὴν νύμφην της.

Ἰατροὶ ἐπιστήμονες δὲν ὑπῆρχον ἐν τῇ μικρᾷ νήσῳ· οὐδεμία νεκροψία ἐνεργήθη. Ἐνομίσθη, ὅτι ὁ θάνατος προῆλθεν ἐκ παγώματος συνεπείᾳ τοῦ ναυαγίου. Μόνη ἡ γραῖα Καντάκαινα ἤξευρε τὸ αἴτιον τοῦ θανάτου. Σημειωτέον, ὅτι ἡ γραῖα, συναισθανθεῖσα καὶ αὐτὴ τὸ ἔγκλημά της, δὲν ἐμέμφθη τὴν νύμφην της. Ἀλλὰ τοὐναντίον τὴν ὑπερήσπισε κατὰ τῆς κακολογίας ἄλλων.

Ἐὰν ἔζησε καὶ ἄλλα κατόπιν Χριστούγεννα, ἡ ἄστοργος πενθερὰ καὶ ἀκουσία παιδοκτόνος, δὲ θὰ ἦτο πολὺ εὐτυχὴς εἰς τὸ γῆρας της.
 πηγή

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

Ο αρχαίος κόσμος με τον τρόπο του είχε προφητεύσει την Γέννηση του Χριστού μας


http://1myblog.pblogs.gr/files/f/365391-nativity.jpg
Ὁ ἀρχαῖος κόσμος πρὶν τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ τὸ βράδυ τῶν Χριστουγέννων - δὲ στερήθηκε φωτισμένων πνευμάτων ποὺ  προσέγγισαν κατὰ Θεία παραχώρηση τὴν Ἀλήθεια,  ἀποδεικνύοντας ὅτι προϋπῆρχε τὸ Σχέδιο Σωτηρίας τοῦ Θεοῦ καὶ πὼς γὶ΄ αὐτὸ ἀκριβῶς δόθηκε ὁ σπερματικὸς λόγος (σπέρματα ἀληθείας καὶ πληροφόρησης) σὲ διάφορα ἔθνη καὶ λαοὺς, σὲ ἐνάρετους ἀνθρώπους, σὲ εὐσεβεῖς ἐρευνητὲς καὶ φιλοσόφους, ἐπειδὴ ἀκριβῶς Θεὸς ὁ Πατὴρ καὶ αὐτῶν...Oἱ Χαλδαῖοι - Πέρσες, στοὺς ὁποίους δόθηκε διὰ τοῦ Βαλαάμ, ποὺ ἔζησε στὰ χρόνια του Μωυσῆ (13ος αἱ. π.Χ.) ἡ προφητεία τοῦ λαμπροῦ ἄστρου καὶ τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καὶ ἐπαληθεύτηκε αἰῶνες ἀργότερα, μὲ τὴν ἐμφάνιση πράγματι τοῦ κινούμενου λαμπροῦ νέου ἀστέρος - ποὺ ἦταν βέβαια Ἄγγελος Φωτὸς - καὶ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Γέννησή Του στὴ Βηθλεέμ, τὴν ὁποία ἐπιβεβαίωσαν προσωπικὰ καὶ ἐπιτόπου οἱ τρεῖς Πέρσες Μάγοι, ποὺ εἶδαν καὶ.... ἀκολούθησαν τὸ νέο λαμπρὸ ἀστέρι, ἐξαιτίας τῆς παλαιότατης προφητείας!
        Στοὺς Ἰνδοὺς ὑπῆρχαν ἐπίσης προσδοκίες γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Π.χ. στὸν Βεδισμὸ ὑπάρχει προσδοκία γιὰ τὸ Θεὸ τοῦ Φωτὸς ὁ ὁποῖος θὰ  ἐνανθρωπιστεῖ  ἐκ τῆς Παρθένου καὶ θὰ ἀποσταλεῖ στὸν κόσμο ἀπὸ τὸν οὐράνιο Πατέρα Του, ὡς μεσίτης μεταξὺ Θεοῦ καὶ κόσμου!
   Κατὰ τὰ κείμενα ἀκόμη τοῦ Μαχαγιάνα Βουδισμοῦ, ἀναμένονταν νὰ ἔρθει ὁ Θεῖος Λυτρωτὴς καὶ Διδάσκαλος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀποκαλύψει θεῖες ἀλήθειες ἐκ τοῦ πληρώματος τῆς Σοφίας Αὐτοῦ καὶ θὰ πληρώσει τὶς ἐσώτατες ἐπιθυμίες καὶ τὶς νοσταλγίες τοῦ ἀνθρώπου!..
   Κατὰ τὰ κείμενα ἐπίσης τοῦ Ἰνδικοῦ Βουδισμοῦ, ὁ ἱστορικὸς Βούδας, ποὺ ἔδρασε κατὰ τὰ τέλη τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνος, ἀπέκρουσε κατηγορηματικὰ ἰσχυρισμοὺς ὀπαδῶν του ὅτι τάχα δὲν θὰ ὑπάρξει στὸ μέλλον διδασκαλία μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνου. Ἔλεγε μάλιστα ὅτι μετὰ ἀπὸ 500 χρόνια θὰ χρεοκοπήσει ἡ διδασκαλία μου, σὰ νὰ προαισθανόταν τί ἐπρόκειτο νὰ ἐπακολουθήσει... Ἐπειδὴ ὅταν θὰ ἔβγαινε ὁ Ἀληθὴς Αὐτόφωτος Ἥλιος τοῦ Κόσμου, ὅλα τὰ μικρὰ ἑτερόφωτα ἀστέρια θὰ χανόταν... ἀκριβῶς 500 χρόνια μετά!
Ἐπίσης καὶ στὸν Θιβετιανὸ Βουδισμό, ἀναμενόταν Παρθενογέννητος Θεάνθρωπος Λυτρωτής, ὁ ὁποῖος θὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο καὶ θὰ ἐπαναγάγει τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἀρχέγονη χρυσὴ ἐποχή!..
 Στὸ Ἰρᾶν ἀναμενόταν ὁ Σωτήρας Θεάνθρωπος, ὁ ὁποῖος θὰ γεννηθεῖ ἐκ Παρθένου καὶ θὰ συντελοῦσε στὴν ἀνακαίνιση καὶ τὸν καθαρμὸ τοῦ κόσμου!..
Στὴν Αἴγυπτο ἐπίσης ὑπῆρχε ὁ "μύθος" ὅτι θὰ ἔρθει στὸν κόσμο Ἐκεῖνος ποὺ θὰ σώσει καὶ θὰ λυτρώσει τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων!..
Ὁ Κομφούκιος στὴν Κίνα, 500 χρόνια κι αὐτὸς νωρίτερα, ἀνέμενε τὸν Ἅγιο, τὸν Θεάνθρωπο, ὁ ὁποῖος θὰ εἶχε τὴν λυτροῦσα γνώση καὶ θὰ ἔσωζε καὶ θὰ κυβερνοῦσε τὸν κόσμο!..
Ἀλλὰ καὶ πολλὲς κινέζικες παραδόσεις ἀνέμεναν τὸν Ποιμένα καὶ Ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ὡς Ἁγιότατος καὶ Καθολικὸς Διδάσκαλος καὶ Κυρίαρχος!.. Ὁ Ἅγιος αὐτὸς ὑπῆρχε πρὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γής! Εἶναι ὁ ποιητής, Δημιουργὸς καὶ συντηρητὴς τῶν πάντων! Ὅσο Μέγας καὶ ἂν εἶναι, ἔχει καὶ τὴν Ἀνθρώπινη φύση! Αὐτὸς καὶ μόνος εἶναι ἄξιος νὰ θυσιαστεῖ εἰς τὸν ὑπέρτατον Δεσπότην καὶ Ἄρχοντα τοῦ Κόσμου! Αὐτὸς θὰ συνδιαλλάξει τὸν οὐρανὸ μετὰ τῆς γής! Ὁ προσδοκώμενος Ἅγιος εἶναι ἑνωμένος μετὰ τοῦ οὐρανοῦ!.. Γὶ΄ αὐτὸ στοὺς ἀρχαίους Κινέζους φιλοσόφους ὀνομάζεται Οὐρανάνθρωπος!..
Ὁ Αἰσχύλος, ποὺ ἔγραψε 500 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Παρθένο, γιὰ τὸν Παρθενογέννητο, ποὺ θὰ ἐρχόταν νὰ βοηθήσει τοὺς ἀνθρώπους!!!
Οἱ Σωκράτης καὶ Πλάτωνας, ὅπου στὸ βιβλίο Ἀλκιβιάδης ΙΙ τοῦ Πλάτωνα, ἐμφανίζεται ὁ Σωκράτης νὰ λέει στὸν Ἀλκιβιάδη, 400 χρόνια πρὶν τὴν Ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, πὼς ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ζεῖ ἐν ἀναμονή, μέχρις ὅτου φτάσει ὁ καιρὸς νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ τὸν προσδοκώμενο Ὑπεράνθρωπο Διδάσκαλο!.. Ἄλλωστε ἡ προσέγγιση τοῦ Σωκράτη πρὸς τὸν Μόνο, Ἕνα ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἡ ἀποποίηση τοῦ ἀνύπαρκτου δωδεκάθεου δὲν ἦταν ἐκείνη ποῦ τὸν καταδίκασε σὲ θάνατο;
 Ὁ ἱστορικὸς Τάκιτος μαρτυρεῖ 60 χρόνια πρὶν τὴ Γέννηση τοῦ Σωτήρα, πὼς ὅλοι ἦταν πεπεισμένοι ἐπὶ τὴ πίστη ἀρχαίων προφητειῶν ὅτι ἡ ἀνατολὴ ἔμελλε νὰ ὑπερισχύσει καὶ ὅτι μετὰ ὄχι ἀπὸ πολὺ καιρό, θὰ ἔβλεπαν ἐξερχόμενους ἀπὸ τὴν Ἰουδαία αὐτοὺς ποὺ ἔμελλε νὰ ποιμάνουν τὴν Οἰκουμένη!
Ὁ Κικέρων, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται 50 μόλις χρόνια πρὶν τὴν Σάρκωση τοῦ Χριστοῦ, νὰ νοσταλγεῖ τὴν ἐποχὴ ποὺ θὰ κυβερνᾶ παντοῦ εἷς Διδάσκαλος καὶ Κυρίαρχος, ὁ Θεός!.. Ἐποχὴ βέβαια ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἐν οὐρανοῖς!
Ὁ Ὀράτιος καὶ ὁ Ὀβίδιος ποὺ κάνουν λόγο γιὰ τὴ χρυσὴ ἐποχὴ (τοῦ Παραδείσου) ποὺ χάθηκε...
Ὁ Βιργίλιος στὴν 4η Ἐκλογή του, ἀφιερωμένη στὸ φίλο του Πολύωνα, μιλᾶ γιὰ τὸ Θεῖον Παιδίον, τὸ ὁποῖο θὰ ἐπαναφέρει στὴν ἀνθρωπότητα τὸν Χρυσὸ Αἰώνα. Ἐπίκειται, λέει ὁ Βιργίλιος, ἔναρξις νέα χρονικῆς περιόδου, περιόδου παγκοσμίου τάξεως, ὁσονούπω φτάνει ἡ ἐπάνοδος τῆς ἀρχικῆς βασιλείας τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ! Ὁσονούπω νέα χρυσὴ γενεὰ στέλλεται ἄνωθεν ἀπὸ τὰ οὐράνια ὕψη εἰς τὴν γῆν. Σὺ λοιπὸν φωτεινὴ ἐπιλόχειος θεά, προστάτεψε τὴν Μητέρα, κὰθ΄ ἢν στιγμὴν θὰ γεννᾶται ἐξ  αὐτῆς τὸ Βρέφος, διὰ τοῦ ὁποίου θὰ λήξει ἡ δυστυχὴς γενεά! Δία πρώτην φορὰ στὴν παγκόσμιο ἱστορία! Καὶ νέα γενεὰ εὐτυχὴς θὰ ἀνατείλει σ΄ ὅλον τὸν κόσμο. Ἤδη ἄρχισε νὰ βασιλεύει ὁ πάμφωτος Εἰς (ἕνας) Θεός... Ἐλθὲ πολυτίμητε Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, μεγάλε Υἱὲ τοῦ Ὑψίστου. Ὁσονούπω φτάνει ἡ ἐποχή. Ρίψον τὸ βλέμμα Σου εἰς τὴν ἀνθρωπότητα, τὴν κλονιζομένη ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας. Ρίψον τὸ βλέμμα Σου καὶ εἰδὲ πὼς τὰ πάντα σκιρτοῦν γιὰ τὴν ἐποχή, ἡ ὁποία ὁσονούπω φτάνει!.. Καὶ αὐτὸ τὸ "ὁσονούπω" τοῦ Βιργίλιου λέχθηκε 41 χρόνια μόλις πρὶν ἀπὸ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν Πανάγια Μητέρα Του στὴ Βηθλεέμ!!!
Διπλὴ χαρὰ γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ
   Ἡ μεγάλη παγκόσμια χαρὰ τῶν Χριστουγέννων, τῆς Σωτηρίας τῆς Ἀνθρωπότητας, εἶναι διπλὴ χαρὰ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, τοῦ ὁποίου οἱ σοφοὶ καὶ φιλόσοφοι μὲ κάθε τρόπο ἔψαξαν νὰ ἀνακαλύψουν τὸν Ἀληθινὸ Δημιουργό του Κόσμου, Ἐκεῖνον ποὺ καὶ τὴ γλώσσα μᾶς χάρισε καὶ διὰ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τὴν ἅπλωσε, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑψηλὴ καὶ μεγίστη ἀποστολή, νὰ μεταφέρουμε διὰ τῆς γλώσσας μας, μέσα στὶς χιλιετηρίδες, πολεμούμενοι καὶ θριαμβεύοντες, τὴν ὁλόχρυση γνώση τοῦ ἴδιου του Θεοῦ, τὴν Ὀρθὴ Πίστη, τὴν Θεία Ὀρθοδοξία καὶ νὰ τὴν ὑπερασπιστοῦμε μὲ αἷμα, μὲ χαρὰ καὶ μὲ θάρρος, γράφοντας τὴν πιὸ ἔνδοξη ἱστορία τοῦ κόσμου! Ἱστορία ποὺ δὲν τελείωσε, ἀλλὰ ἀναμένει σὲ λίγο τὴν τελικὴ λαμπρὴ φάση της...
   Ἡ εἴδηση, τὸ κήρυγμα τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ ἴδιου του Θεοῦ μας, τοῦ Χριστοῦ, διὰ στόματος τῶν Ἀποστόλων, βρῆκε τότε τὸν Ἑλληνισμὸ σὲ μία τραγικὴ στιγμή, σὲ ὧρες ποὺ «σταυρωνόταν» ἀπὸ τὸν βαρβαρισμὸ καὶ τὸν ἐκχυδαϊσμὸ τῶν Ρωμαίων (μὲ λίγες φωτεινὲς ἐξαιρέσεις), τὴν ὥρα ποὺ τὸ λεπτὸ πνεῦμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καταπατοῦνταν καὶ μάτωνε σὲ Ἀρένες ἀντὶ σὲ Θέατρα καὶ σὲ παρωδίες Ἑορτῶν, ἀκόμη καὶ σὲ παρωδίες δῆθεν «Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων»…
   Στὶς πληγωμένες καὶ εὐσεβεῖς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ στὶς προχωρημένες διάνοιές τους, τὸ μήνυμα τῆς Σωτηρίας, ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀνάστασης, ἡ βεβαιότητα τῆς Αἰωνιότητας, τὸ ὑψηλὸ νόημα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔπεσε σὰν μάννα ἐξ οὐρανοῦ, ἀφοῦ ὁ Ἑλληνισμός, συναντοῦσε ἐπιτέλους Ἐκεῖνον ποὺ τὸν ἔπλασε, γιὰ νὰ μεταφέρει τὴ νέα Κιβωτὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης Του! Ἔβρισκε Ἐκεῖνον, ποὺ ἄγγιζε καὶ δονοῦσε τὸ εὐσεβὲς πνεῦμα καὶ τὸ ὑψηλὸ πολιτισμικὸ ἐπίπεδό του λαοῦ μας, δῶρα καὶ πάλι δικά Του…
   Καὶ ὅταν ἦρθε ἐκείνη ἡ συγκλονιστικὴ καὶ μοναδικὴ θεία ὥρα, ἐκείνη ἡ ἅγια νύχτα τῶν Χριστουγέννων, κάπου στὸν οὐρανό, ἡ ψυχὴ τοῦ Σωκράτη, ποὺ θανατώθηκε ἐπειδὴ πρωτομίλησε γιὰ Ἐκεῖνον τὸν Ἕνα καὶ Ἀληθινὸ Θεό, ἡ ψυχὴ τοῦ Σωκράτη ποὺ γκρέμισε πρῶτος τὰ εἴδωλα τῆς ἀγνοίας, σίγουρα εὐφραινόταν…
 
   Ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει συνέχεια. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἦταν συνέχεια μέσα στὸ Σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ Σωτηρία τῆς Ἀνθρωπότητας. Ἡ ἐντυπωσιακὴ ἀρχαία εὐσέβειά του, τὸν ἔσπρωξε σὲ θαυμαστὰ ἔργα, ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ ἀκούσια ἄγνοιά του γιὰ τὸν Ἀληθινὸ Θεό, εἵλκυσε τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἰδιαίτερη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλὰ καὶ τὴ μεγάλη καὶ φοβερὰ προστασία τῆς Παναγίας Μητέρας Του…(noiazomai), orthodoxia-ellhnismos.gr
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

 πηγή
 

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Σε φάτνη αναπαύεται, Αυτός πού έχει θρόνο τον ουρανό!


 
 

 
Δέχτηκε λοιπόν ό Θεός να παρουσιαστεί μπροστά μας με ορατή μορφή ανθρώπου, για να διαλύσει μ' αυτόν τον τρόπο κάθε αμφιβολία για την ύπαρξη Του. Κι ύστερα, αφού μας διδάξει με την αισθητή και αναμφισβήτητη παρουσία Του, να μας οδηγήσει εύκολα στην αληθινή πίστη, στ' αόρατα και υπερφυσικά.
Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα!

Παιδί βλέπω τον προαιώνιο Θεό!
Σε φάτνη αναπαύεται, Αυτός πού έχει θρόνο τον ουρανό!
Χέρια ανθρώπινα αγγίζουν τον απρόσιτο κι ασώματο!
Με σπάργανα είναι σφιχτοδεμένος, Αυτός πού σπάει τα δεσμά της αμαρτίας!

Όμως... τούτο είναι το θέλημα Του: Την ατιμία να μεταβάλει σε τιμή" με δόξα να ντύσει την ευτέλεια" και την προσβολή σ' αρετή να μεταπλάσει.

Πήρε το σώμα μου. Μου προσφέρει το Πνεύμα Του. Μου χαρίζει το θησαυρό της αιώνιας ζωής, παίρνοντας αλλά και δίνοντας μου: Παίρνει τη σάρκα μου για να με αγιάσει" μου δίνει το Πνεύμα Του για να με σώσει.


ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος! Γίνεται άνθρωπος και πάλι Θεός μένει!


291313-_1_~1.JPG
...Και ήρθαν οι βασιλιάδες να προσκυνήσουν τον επουράνιο Βασιλιά της δόξας.
 • Ήρθαν οι στρατιώτες να υπηρετήσουν τον Αρχιστράτηγο των ουράνιων Δυνάμεων.
 • Ήρθαν οι γυναίκες να προσκυνήσουν Εκείνον πού μετέβαλε τίς λύπες της γυναίκας σε χαρά.
 • Ήρθαν οι παρθένες να προσκυνήσουν Εκείνον πού δημιούργησε τους μαστούς και το γάλα, και τώρα θηλάζει από Μητέρα Παρθένο.
 • Ήρθαν τα νήπια να προσκυνήσουν Εκείνον πού έγινε νήπιο, για να συνθέσει δοξολογικό ύμνο «από τα στόματα των νηπίων» (Ψαλμ. 8:3).
 • Ήρθαν τα παιδιά να προσκυνήσουν Εκείνον πού ή μανία του Ηρώδη τα ανέδειξε σε πρωτομάρτυρες.
 • Ήρθαν οι ποιμένες να προσκυνήσουν τον καλό Ποιμένα, πού θυσίασε τη ζωή Του για χάρη των προβάτων.
 • Ήρθαν οι ιερείς να προσκυνήσουν Εκείνον πού έγινε αρχιερέας όπως ό Μελχισεδέκ (Έβρ. 5:10).
 • Ήρθαν οι δούλοι να προσκυνήσουν Εκείνον πού πήρε μορφή δούλου, για να μετατρέψει τη δουλεία μας σ' ελευθερία.
 • Ήρθαν οι ψαράδες να προσκυνήσουν Εκείνον πού τους μετέβαλε σε «ψαράδες ανθρώπων»
  (Ματθ. 4:19)
 • Ήρθαν οι τελώνες να προσκυνήσουν Εκείνον πού από τους τελώνες ανέδειξε ευαγγελιστή.
 • Ήρθαν οι πόρνες να προσκυνήσουν Εκείνον που παρέδωσε τα πόδια του στα δάκρυα μιας πόρνης.


Αγιος ιωάννης ο Χρυσόστομος

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

Ό Θεός Τον γέννησε με τρόπο θεϊκό. Ή Παρθένος Τον γέννησε με τρόπο υπερφυσικό.Στον ουρανό είναι ό μόνος πού γεννήθηκε από τον Πατέρα μόνο, γιος Του μονογενής. Και στη γη είναι ό μόνος πού γεννήθηκε από την Παρθένο μόνο, γιος της μονογενής.
Όπως στην περίπτωση της ουράνιας γεννήσεως Του είναι ασέβεια να σκεφτούμε μητέρα, έτσι και στην περίπτωση της επίγειας γεννήσεως Του είναι βλασφημία να υποθέσουμε πατέρα.
Ό Θεός Τον γέννησε με τρόπο θεϊκό. Ή Παρθένος Τον γέννησε με τρόπο υπερφυσικό. Έτσι, ούτε ή ουράνια γέννηση Του μπορεί να εξηγηθεί, ούτε ή ενανθρώπηση Του μπορεί να ερευνηθεί.
Το ότι Τον γέννησε ή Παρθένος σήμερα το γνωρίζω. Το ότι Τον γέννησε ό Θεός προαιώνια το πιστεύω.
Κι έχω μάθει να τιμώ σιωπηλά τη γέννηση Του, χωρίς φιλοπερίεργες έρευνες κι ανώφελες συζητήσεις.
Γιατί, σ' ό,τι άφορα το Θεό, δεν πρέπει να στέκεται κανείς στη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά να πιστεύει στη δύναμη Εκείνου πού κατευθύνει τα πάντα.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα, χωρίς Εξομολόγηση; Δεν γίνεται!!!


11040_1150053759901_1484328068_336096_6191357_n.jpg

 
Είναι απαραίτητη η Εξομολόγηση για όλους;

Μόνο ένας αναμάρτητος δέ χρειάζεται Εξομολόγηση. Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γράφει ότι όποιος θεωρεί τόν εαυτό του αναμάρτητο βρίσκεται σε πλάνη και μακριά από τήν αλήθεια (Α' Ιω. 1, 8). Αλλά και ο μόνος άναμάρτητος, ο Χριστός, δέχτηκε τό βάπτισμα της μετανοίας από τόν Πρόδρομο και έδειξε τήν αναγκαιότητα του μυστηρίου. Γι' αυτό η Εξομολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τής ορθόδοξης χριστιανικής ζωής.

 

Όπως προαναφέραμε, η Εξομολόγηση γίνεται σε έναν πνευματικό. Δηλαδή σε ιερέα ο οποίος έχει επιλεγεί ειδικά γι' αυτό τό έργο. Χρειάζεται βέβαια να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας ορίσει τον χρόνο και τόν τόπο, εκτός και αν εξομολογεί σέ καθορισμένες τακτικές ημέρες και ώρες, οπότε δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη συνεννόηση.

 

Ο πνευματικός δέ συγχωρεί τις αμαρτίες μας με τή δική του αγιότητα ή δύναμη, αλλά με τή χάρη πού του δόθηκε από τόν Θεό· αυτός μεσολαβεί μόνο. ΤΙς δικές του αμαρτίες φροντίζει νά τις εξομολογείται και αυτός σέ κάποιον άλλον πνευματικό.
11040_1153833734398_1484328068_343397_1336170_n.jpg
 
Τι πρέπει να πώ στην Εξομολόγηση;
Στην Εξομολόγηση εξετάζουμε τα αισθήματα, τις σκέψεις, τα λόγια, τις πράξεις, τη συμπεριφορά, τις συνήθειες, τις αξίες, τις προτεραιότητες, τους στόχους, την κατεύθυνση και τον τρόπο της ζωής μας. Δέν περιοριζόμαστε στην προσωπική μας πνευματική ζωή, αλλά συνεξετάζουμε τις οικογενειακές σχέσεις, τις κοινωνικές σχέσεις, την εργασία, ακόμα και τη διασκέδασή μας.
Και αυτό επειδή όλη μας η ζωή πρέπει να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Όχι για να καταδικάσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να εξασφαλίσουμε τήν πορεία μας προς τον Χριστό. Μπορούμε λοιπόν να θέσουμε στην κρίση του πνευματικού ζητήματα που μας απασχολούν, ώστε νά πάρουμε αποφάσεις και νά κάνουμε επιλογές πού μας προάγουν πνευματικά αποφεύγοντας ταυτόχρονα άλλες που μπορούν να ζημιώσουν τήν ψυχή μας.

Δε σκότωσα, ούτε έκλεψα... τί νά εξομολογηθώ;
Όταν έχουμε τέτοια απορία, αποκαλύπτουμε ότι δε γνωρίζουμε τή διδασκαλία του Χρίστου. Επειδή ο Χριστός μας διδάσκει ότι και οί αμαρτωλοί λογισμοί ακόμα μας απομακρύνουν από τον Θεό. Επίσης, αμαρτάνουμε όχι μόνο όταν πράττουμε κάτι κακό, άλλα και όταν δέν εφαρμόζουμε τό καλό. Άραγε ποιος μπορεί νά ισχυριστεί ότι εκπληρώνει πραγματικά την εντολή της αγάπης και μάλιστα προς τους εχθρούς του;

 

Μου φαίνεται δύσκολο νά μιλήσω για τόσο προσωπικά Θέματα. Αισθάνομαι ντροπή. Τί θα σκεφτεί ο πνευματικός;
Πρέπει νά βλέπουμε τό εξομολογητήριο σαν ιατρείο και τον πνευματικό σάν γιατρό. Για εμάς η Εξομολόγηση είναι θέμα ψυχικής -συχνά και σωματικής- υγείας. Για τον πνευματικό πάλι είναι κάτι τό συνηθισμένο. Δεν πρόκειται νά σοκαριστεί από τις δικές μας αμαρτίες. Σίγουρα έχει ακούσει χειρότερες. Εξάλλου, δεν είναι περίεργο η ντροπή, πού μας λείπει την ώρα της αμαρτίας, νά μας κυριεύει τήν ώρα της μετανοίας;

Φοβάμαι μήπως ο πνευματικός φανερώσει τις αμαρτίες μου.
Ο πνευματικός έχει ιερό καθήκον να τηρεί τό απόρρητο της Εξομολογήσεως, τό οποίο μάλιστα αναγνωρίζεται και από τόν νόμο. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του καθήκοντος ελέγχεται από τόν Επίσκοπο του και τήν Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη.
Όπως αναφέραμε πρωτύτερα, τόν πνευματικό θα πρέπει νά τόν αντιμετωπίζουμε ως θεραπευτή. Έτσι χρειάζεται νά τόν περιβάλλουμε και με ανάλογη εμπιστοσύνη. Γιά τον λόγο αυτόν επιλέγουμε ελεύθερα και με δική μας ευθύνη τον πνευματικό, ώστε νά είναι πρόσωπο μέ πίστη και αρετή και νά έχει τήν καλή μαρτυρία των πιστών.
Μάλιστα η παράδοση τής Εκκλησίας μας συνιστά τήν τακτική εξομολόγηση στον ίδιο πνευματικό και τήν αποφυγή της εναλλαγής του. Εξάλλου, έχει διαπιστωθεί ότι συνήθως εμείς οί ίδιοι γινόμαστε αιτία κοινοποίησης τής προσωπικής μας ζωής, όταν τήν εμπιστευόμαστε σε ακατάλληλα πρόσωπα, τά οποία δεν έχουν καν τήν ιδιότητα του πνευματικού.

  
14241_1251795105612_1551567700_30676180_7989900_n.jpg
Μετά τήν ευχή του πνευματικού έχουν συγχωρεθεί όλες οι αμαρτίες μου; Μήπως κάποιες θα πρέπει νά τις εξομολογηθώ πάλι;
Η ευχή του πνευματικού δίνει τήν άφεση όλων των αμαρτιών πού έξαγορεύσαμε. Συνεπώς τυχόν αμφιβολία μας για τό θέμα αυτό δείχνει έλλειψη πίστης στο μυστήριο και στή δύναμη του Θεού. Αν πάλι δέν αναφέραμε κάτι βασικό σε σχέση με κάποια αμαρτία, χρειάζεται τήν επόμενη φορά νά τό διευκρινίσουμε.

Αν ξεχάσω κάποια αμαρτία; Αν κρύψω κάποια από ντροπή;
Αν ξεχάσαμε κάτι και εφόσον δεν είναι σοβαρό, μπορούμε νά το αναφέρουμε στην επόμενη εξομολόγηση. Αν όμως παραλείψαμε κάποια αμαρτία εσκεμμένα, τότε δεν πρέπει να θεωρούμε ότι μας δόθηκε άφεση και δεν πρέπει νά κοινωνήσουμε, ακόμη και αν πήραμε την άδεια του πνευματικού.

Είναι απαραίτητη η Θεία Κοινωνία μετά την Εξομολόγηση;
Η μετάνοια δεν περιορίζεται στο μυστήριο της Εξομολογήσεως. Η «συμφιλίωση» και η ενωσή μας με τον Θεό δεν ολοκληρώνεται χωρίς τη Θεία Κοινωνία. Αύτη είναι ή μυστηριακή ένωση με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Το αποκορύφωμα των μυστηρίων. Η Εξομολόγηση μας προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία.

Μπορώ νά κοινωνήσω λοιπόν αφού εξομολογήθηκα;
Μετά τήν εξομολόγηση θα πρέπει νά ζητήσουμε από τον πνευματικό τήν άδεια νά μεταλάβουμε. Αυτός θά ορίσει τον χρόνο, τή συχνότητα και τον τρόπο της προετοιμασίας μας (νηστεία, προσευχή, συγχώρεση - συμφιλίωση με τους άλλους).

Όμως, τί νόημα έχει νά εξομολογούμαι τακτικά, όταν γνωρίζω ότι θά επαναλάβω τις ίδιες αμαρτίες;
Όπως κάποιος πού πάσχει από χρόνια ασθένεια δεν παύει νά προσπαθεί για τήν απαλλαγή του, έτσι και εκείνος πού επιθυμεί πραγματικά τήν πνευματική υγεία φροντίζει αδιάκοπα νά τήν αποκτήσει. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας του ανθρώπου· η διά βίου μετάνοια.
Το μυστήριο της Εξομολόγησης εξασφαλίζει ότι καμμιά αμαρτία δε μπορεί νά μας απομακρύνει από τό έλεος του Θεού. Μόνο η έλλειψη μετανοίας μπορεί νά μας καταδικάσει στην αίώνια στέρηση Του.


astro Bhethleem.jpg

Η Παναγία, όποτε έχουμε ανάγκη, απαντά αμέσως στην προσευχή μας!


4783_209357640071_829385071_7377682_3861838_n.jpg

- Γέροντα, γιατί η Παναγία άλλοτε μου δίνει αμέσως αυτό που της ζητώ και άλλοτε όχι;

- Η Παναγία, όποτε έχουμε ανάγκη, απαντά αμέσως στην προσευχή μας όποτε δεν έχουμε, μας αφήνει, για να αποκτήσουμε λίγη παλληκαριά.

Όταν ήμουν στην Μονή Φιλοθέου, μια φορά, αμέσως μετά την αγρυπνία της Παναγίας με έστειλε ένας Προϊστάμενος να πάω ένα γράμμα στην Μονή Ιβήρων.

Ύστερα έπρεπε να πάω κάτω στον αρσανά της μονής και να περιμένω ένα γεροντάκι που θα ερχόταν με το καραβάκι, για να το συνοδεύσω στο μοναστήρι μας - απόσταση μιάμιση ώρα με τα πόδια.

Ήμουν από νηστεία και από αγρυπνία. Τότε την νηστεία του Δεκαπενταυγούστου την χώριζα στα δύο μέχρι της Μεταμορφώσεως δεν έτρωγα τίποτε, την ημέρα της Μεταμορφώσεως έτρωγα, και μετά μέχρι της Παναγίας πάλι δεν έτρωγα τίποτε. Έφυγα λοιπόν αμέσως μετά την αγρυπνία και ούτε σκέφθηκα να πάρω μαζί μου λίγο παξιμάδι. Έφθασα στην Μονή Ιβήρων, έδωσα το γράμμα και κατέβηκα στον αρσανά, για να περιμένω το καραβάκι. Θα ερχόταν κατά τις τέσσερις το απόγευμα, αλλά αργούσε να έρθη.

Άρχισα εν τω μεταξύ να ζαλίζωμαι. Πιό πέρα είχε μια στοίβα από κορμούς δένδρων, σαν τηλεγραφόξυλα, και είπα με τον λογισμο μου: «Ας πάω να καθήσω εκεί που είναι λίγο απόμερα, για να μη με δη κανείς και αρχίση να με ρωτάη τι έπαθα». Όταν κάθησα, μου πέρασε ο λογισμός να κάνω κομποσχοίνι στην Παναγία να μου οικονομήση κάτι.

Αλλά αμέσως αντέδρασα στον λογισμο και είπα: «Ταλαίπωρε, για τέτοια τιποτένια πραγματα θα ενοχλής την Παναγία;». Τότε βλέπω μπροστά μου έναν Μοναχό. Κρατούσε ένα στρογγυλό ψωμι, δύο σύκα και ένα μεγάλο τσαμπι σταφύλι.

«Πάρε αυτά, μου είπε, εις δόξαν της Κυρίας Θεοτόκου», και χάθηκε. Ε, τότε διαλύθηκα με έπιασαν τα κλάματα, ούτε ήθελα να φάω πιά ... Πα, πα! Τι Μάνα είναι Αυτή! Να φροντίζη και για τις μικρότερες λεπτομέρειες! Ξέρεις τι θα πη αυτό!


πηγή

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥnativity.jpg
Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρίζω.

Βοσκών φωνές φτάνουν στ' αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες τους κάποιον τυχαίο σκοπό. Τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο ουράνιο.

Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλλουν τα Χερουβείμ και δοξολογούν τα Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν όλοι, βλέποντας το Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς.

Σήμερα ή Βηθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό: Αντί γι' αστέρια, δέχτηκε τους αγγέλους" αντί για ήλιο, δέχτηκε τον Ήλιο της δικαιοσύνης. Και μη ζητάς να μάθεις το πώς. Γιατί όπου θέλει ό Θεός, ανατρέπονται οι φυσικοί νόμοι. Εκείνος λοιπόν το θέλησε. Και το έκανε. Κατέβηκε στη γη κι έσωσε τον άνθρωπο. Όλα συνεργάστηκαν μαζί Του γι' αυτόν το σκοπό.

Σήμερα γεννιέται Αυτός που υπάρχει αιώνια, και γίνεται αυτό πού ποτέ δεν υπήρξε. Είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος! Γίνεται άνθρωπος και πάλι Θεός μένει!

Όταν γεννήθηκε, οι Ιουδαίοι δεν δέχονταν την παράδοξη γέννηση Του:
Από τη μια οι Φαρισαίοι παρερμήνευαν τα ιερά βιβλία" κι από την άλλη οι γραμματείς δίδασκαν αλλά αντί άλλων. Ό Ηρώδης πάλι, ζητούσε να βρει το νεογέννητο Βρέφος όχι για να το τιμήσει, μα για να το θανατώσει.

Ε λοιπόν, όλοι αυτοί σήμερα τρίβουν τα μάτια τους, βλέποντας το Βασιλιά τ' ουρανού να βρίσκεται στη γη μ' ανθρώπινη σάρκα, γεννημένος από παρθενική μήτρα.

Και ήρθαν οι βασιλιάδες να προσκυνήσουν τον επουράνιο Βασιλιά της δόξας.
 • Ήρθαν οι στρατιώτες να υπηρετήσουν τον Αρχιστράτηγο των ουράνιων Δυνάμεων.
 • Ήρθαν οι γυναίκες να προσκυνήσουν Εκείνον πού μετέβαλε τίς λύπες της γυναίκας σε χαρά.
 • Ήρθαν οι παρθένες να προσκυνήσουν Εκείνον πού δημιούργησε τους μαστούς και το γάλα, και τώρα θηλάζει από Μητέρα Παρθένο.
 • Ήρθαν τα νήπια να προσκυνήσουν Εκείνον πού έγινε νήπιο, για να συνθέσει δοξολογικό ύμνο «από τα στόματα των νηπίων» (Ψαλμ. 8:3).
 • Ήρθαν τα παιδιά να προσκυνήσουν Εκείνον πού ή μανία του Ηρώδη τα ανέδειξε σε πρωτομάρτυρες.
 • Ήρθαν οι ποιμένες να προσκυνήσουν τον καλό Ποιμένα, πού θυσίασε τη ζωή Του για χάρη των προβάτων.
 • Ήρθαν οι ιερείς να προσκυνήσουν Εκείνον πού έγινε αρχιερέας όπως ό Μελχισεδέκ (Έβρ. 5:10).
 • Ήρθαν οι δούλοι να προσκυνήσουν Εκείνον πού πήρε μορφή δούλου, για να μετατρέψει τη δουλεία μας σ' ελευθερία.
 • Ήρθαν οι ψαράδες να προσκυνήσουν Εκείνον πού τους μετέβαλε σε «ψαράδες ανθρώπων»
  (Ματθ. 4:19)
 • Ήρθαν οι τελώνες να προσκυνήσουν Εκείνον πού από τους τελώνες ανέδειξε ευαγγελιστή.
 • Ήρθαν οι πόρνες να προσκυνήσουν Εκείνον που παρέδωσε τα πόδια του στα δάκρυα μιας πόρνης.
291313-_1_~1.JPG Κοντολογίς, ήρθαν όλοι οι αμαρτωλοί να δουν τον Αμνό του Θεού, πού σηκώνει στους ώμους Του την αμαρτία του κόσμου:
 • Οι μάγοι για να Τον προσκυνήσουν
 • οι ποιμένες για να Τον δοξολογήσουν
 • οι τελώνες για να Τον κηρύξουν
 • οι πόρνες για να Του προσφέρουν μύρα'
 • ή Σαμαρείτισσα για να ξεδιψάσει"
 • ή Χαναναία για να ευεργετηθεί.

Αφού λοιπόν όλοι σκιρτούν από χαρά, θέλω κι εγώ να σκιρτήσω, θέλω να χορέψω, θέλω να πανηγυρίσω. Δίχως κιθάρα, δίχως αυλό, δίχως λαμπάδες αναμμένες στα χέρια μου. Πανηγυρίζω κρατώντας, αντί γι' αυτά, τα σπάργανα του Χριστού.
Αυτά είναι ή ελπίδα μου, αυτά ή ζωή μου, αυτά ή σωτηρία μου, αυτά ό αυλός μου, αυτά ή κιθάρα μου. Γι' αυτό τα 'χω μαζί μου: Για να πάρω από τη δύναμη τους δύναμη, για να φωνάξω μαζί με τους αγγέλους, «δόξα στον ύψιστο Θεό», και με τους ποιμένες, «και ειρήνη στη γη, ευλογία στους ανθρώπους» (Λουκ. 2:14).

Και ξέρετε γιατί; Γιατί Εκείνος πού προαιώνια γεννήθηκε από τον Πατέρα ανεξήγητα, γεννιέται σήμερα από παρθένα υπερφυσικά. Το πώς, το γνωρίζει ή χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς μόνο τούτο μπορούμε να πούμε: Πώς αληθινή είναι και ή ουράνια γέννηση του, αδιάψευστη είναι και ή επίγεια. Αλήθεια είναι ότι γεννήθηκε Θεός από Θεό, αλήθεια είναι και ότι γεννήθηκε άνθρωπος από παρθένα.
Στον ουρανό είναι ό μόνος πού γεννήθηκε από τον Πατέρα μόνο, γιος Του μονογενής. Και στη γη είναι ό μόνος πού γεννήθηκε από την Παρθένο μόνο, γιος της μονογενής. Όπως στην περίπτωση της ουράνιας γεννήσεως Του είναι ασέβεια να σκεφτούμε μητέρα, έτσι και στην περίπτωση της επίγειας γεννήσεως Του είναι βλασφημία να υποθέσουμε πατέρα. Ό Θεός Τον γέννησε με τρόπο θεϊκό. Ή Παρθένος Τον γέννησε με τρόπο υπερφυσικό. Έτσι, ούτε ή ουράνια γέννηση Του μπορεί να εξηγηθεί, ούτε ή ενανθρώπηση Του μπορεί να ερευνηθεί. Το ότι Τον γέννησε ή Παρθένος σήμερα το γνωρίζω. Το ότι Τον γέννησε ό Θεός προαιώνια το πιστεύω. Κι έχω μάθει να τιμώ σιωπηλά τη γέννηση Του, χωρίς φιλοπερίεργες έρευνες κι ανώφελες συζητήσεις. Γιατί, σ' ό,τι άφορα το Θεό, δεν πρέπει να στέκεται κανείς στη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά να πιστεύει στη δύναμη Εκείνου πού κατευθύνει τα πάντα.

Τι φυσικότερο από το να γεννήσει μια παντρεμένη γυναίκα; Άλλα και Τι πιο παράδοξο από το να γεννήσει παιδί μια παρθένα, δίχως άνδρα, και να παραμείνει παρθένα;

Τι αυτό λοιπόν μπορούμε να ερευνούμε ό,τι γίνεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Ό,τι όμως συμβαίνει με τρόπο υπερφυσικό, ας το σεβόμαστε σιωπηλά. Όχι γιατί είναι επικίνδυνο, αλλά γιατί είναι ανερμήνευτο.
17.jpg Φόβο νιώθω μπροστά στο θείο μυστήριο.
Τι να πω και Τι να λαλήσω;

Βλέπω εκείνη πού γέννησε. Βλέπω κι Εκείνον πού γεννήθηκε. Άλλα τον τρόπο της γεννήσεως δεν μπορώ να τον καταλάβω. Όπου θέλει, βλέπετε, ό Θεός, νικώνται οι φυσικοί νόμοι. Έτσι έγινε κι εδώ: Παραμερίστηκε ή φυσική τάξη και ενέργησε ή θεία θέληση.
Πόσο ανέκφραστη είναι ή ευσπλαχνία του Θεού!

Ο προαιώνιος Υιός του Θεού, ό άφθαρτος και αόρατος και ασώματος, κατοίκησε μέσα στο φθαρτό και ορατό σώμα μας. Για ποιο λόγο; Να, όπως ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πιστεύουμε περισσότερο σ' ό,τι βλέπουμε παρά σ' ό,τι ακούμε. Στα ορατά πιστεύουμε. Στ' αόρατα όχι. Έτσι δεν πιστεύαμε στον αόρατο αληθινό Θεό, αλλά λατρεύαμε ορατά είδωλα με μορφή ανθρώπων.

Δέχτηκε λοιπόν ό Θεός να παρουσιαστεί μπροστά μας με ορατή μορφή ανθρώπου, για να διαλύσει μ' αυτόν τον τρόπο κάθε αμφιβολία για την ύπαρξη Του. Κι ύστερα, αφού μας διδάξει με την αισθητή και αναμφισβήτητη παρουσία Του, να μας οδηγήσει εύκολα στην αληθινή πίστη, στ' αόρατα και υπερφυσικά.
Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα!
9425_1056201624101_1797672678_117950_2429974_n.jpg Παιδί βλέπω τον προαιώνιο Θεό!
Σε φάτνη αναπαύεται, Αυτός πού έχει θρόνο τον ουρανό!
Χέρια ανθρώπινα αγγίζουν τον απρόσιτο κι ασώματο!
Με σπάργανα είναι σφιχτοδεμένος, Αυτός πού σπάει τα δεσμά της αμαρτίας!

Όμως... τούτο είναι το θέλημα Του: Την ατιμία να μεταβάλει σε τιμή" με δόξα να ντύσει την ευτέλεια" και την προσβολή σ' αρετή να μεταπλάσει.

Πήρε το σώμα μου. Μου προσφέρει το Πνεύμα Του. Μου χαρίζει το θησαυρό της αιώνιας ζωής, παίρνοντας αλλά και δίνοντας μου: Παίρνει τη σάρκα μου για να με αγιάσει" μου δίνει το Πνεύμα Του για να με σώσει.

«Να, ή παρθένος θα μείνει έγκυος» (Ήσ. 7:14).
Τα λόγια είναι της συναγωγής, μα το απόκτημα της Εκκλησίας.
Η συναγωγή έθαψε το νήμα" Η Εκκλησία φόρεσε τη βασιλική στολή.
Ή Ιουδαία Τον γέννησε ή οικουμένη Τον υποδέχτηκε.
Η συναγωγή Τον θήλασε και Τον έθρεψε" ή Εκκλησία Τον παρέλαβε και ωφελήθηκε.
Στη συναγωγή βλάστησε το κλήμα εμείς όμως απολαμβάνουμε τα σταφύλια της αλήθειας.
Ή συναγωγή τρύγησε τα σταφύλια οι ειδωλολάτρες όμως πίνουν το μυστικό πιοτό.
Εκείνη έσπειρε στην Ιουδαία το σπόρο" οι ειδωλολάτρες όμως θέρισαν το στάχυ με το δρεπάνι της πίστεως. Αυτοί έκοψαν με σεβασμό το ρόδο, και στους Ιουδαίους έμεινε το αγκάθι της απιστίας.
Το πουλάκι πέταξε, κι αυτοί οι ανόητοι κάθονται και φυλάνε ακόμα τη φωλιά.
Οι Ιουδαίοι πασχίζουν να ερμηνεύσουν το βιβλίο του γράμματος, και οι ειδωλολάτρες τρυγούν τον καρπό του Πνεύματος.
«Να, ή παρθένος θα μείνει έγκυος».
jpg_00003055.jpg

Πες μου, Ιουδαίε, πες μου λοιπόν, ποιόν γέννησε;
Δείξε, σε παρακαλώ, θάρρος, έστω και σαν εκείνο που έδειξες μπροστά στον Ηρώδη. Αλλά δεν έχεις θάρρος. Και ξέρω γιατί. Γιατί είσαι επίβουλος. Στον Ηρώδη μίλησες για να Τον εξολοθρεύσει και σ' εμένα δεν μιλάς για να μην Τον προσκυνήσω.

Ποιόν λοιπόν γέννησε; Ποιόν;

Το Δημιουργό της κτίσεως. Κι αν εσύ σωπαίνεις, ή φύση το βροντοφωνάζει. Τον γέννησε λοιπόν με τον τρόπο πού ό ίδιος θέλησε να γεννηθεί. Στη φύση δεν υπήρχε ή δυνατότητα μιας τέτοιας γεννήσεως. Εκείνος όμως, ως κύριος της φύσεως, επινόησε τρόπο γεννήσεως παράδοξο. Κι έδειξε έτσι ότι, και άνθρωπος πού έγινε, δεν γεννήθηκε σαν άνθρωπος, μα όπως μόνο σε Θεό ταιριάζει.

Εκείνος πού έπλασε τον Αδάμ από παρθένα γη, Εκείνος πού από τον Αδάμ κατόπιν έκαμε γυναίκα, γεννήθηκε σήμερα από παρθένα κόρη πού νίκησε τη φύση, ξεπερνώντας το νόμο του γάμου.
Ο Αδάμ τότε, χωρίς να έχει γυναίκα, γυναίκα απόκτησε.
Η Παρθένος τώρα, χωρίς να έχει άνδρα, άνδρα γέννησε.
Και γιατί έγινε αυτό; Να γιατί:

Οι γυναίκες είχαν ένα παλαιό χρέος προς τους άνδρες, αφού από τον Αδάμ είχε βλαστήσει γυναίκα χωρίς τη μεσολάβηση άλλης γυναίκας. Για αυτό ή Παρθένος σήμερα, ξεπληρώνοντας στους άνδρες το χρέος της Εύας, γέννησε χωρίς άνδρα, δείχνοντας έτσι την ισοτιμία της φύσεως.
Σώος έμεινε ό Αδάμ μετά την αφαίρεση της πλευράς του.
Αδιάφθορη έμεινε κι ή Παρθένος μετά τη γέννηση του Βρέφους.
Άλλα πρόσεξε και κάτι ακόμα:
Δεν έπλασε ό Κύριος κάποιο άλλο σώμα για να εμφανιστεί στη γη. Πήρε το σώμα του ανθρώπου, για να μη φανεί ότι περιφρονεί την ύλη από την οποία δημιουργήθηκε ό Αδάμ. Ήρθαν έτσι, Θεός και άνθρωπος, σε μυστική ένωση. Κι ό διάβολος, πού είχε υποδουλώσει τον άνθρωπο, τράπηκε σε φυγή.

Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, αλλά γεννιέται ως Θεός. Αν προερχόταν, όπως εγώ, από έναν κοινό γάμο, πολλοί θα θεωρούσαν απάτη τη γέννηση Του. Γι' αυτό γεννιέται από παρθένα"
Γι` αυτό διατηρεί τη μήτρα της άθικτη" γι' αυτό διαφυλάσσει την παρθενία της ακέραιη: Για να γίνει ό παράξενος τρόπος της γεννήσεως αιτία ακλόνητης πίστεως.
Σ' αυτόν λοιπόν πού θ' αμφισβητήσει την άσπορη γέννηση του Λόγου του Θεού, θα επικαλεστώ ως μάρτυρα την αμόλυντη σφραγίδα της παρθενίας.

Πες μου λοιπόν, Ιουδαίε, γέννησε ή Παρθένος ή όχι; Κι αν μεν γέννησε, γιατί δεν ομολογείς την υπερφυσική γέννηση; Αν πάλι δεν γέννησε, γιατί εξαπάτησες τον Ηρώδη; Όταν εκείνος ζητούσε να μάθει πού θα γεννηθεί ό Χριστός, εσύ δεν είπες «στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας» (Ματθ. 2:4); Μήπως εγώ γνώριζα την πόλη ή τον τόπο; Μήπως εγώ γνώριζα την αξία του Βρέφους πού ήρθε στον κόσμο; Ό Ησαΐας και οι προφήτες σας δεν μίλησαν γι' Αυτό; Κι εσείς, οι αγνώμονες εχθροί, δεν εξηγήσατε την αλήθεια; Εσείς, οι γραμματείς κι οι Φαρισαίοι, οι ακριβείς φύλακες του νόμου, δεν μας διδάξατε για το Χριστό; Εσείς δεν ερμηνεύσατε τις Γραφές; Μήπως εμείς γνωρίζαμε τη γλώσσα σας; Και όταν γέννησε , ή Παρθένος, εσείς δεν παρουσιάσατε στον Ηρώδη τη μαρτυρία του προφήτη Μιχαία, «Άλλ' από σένα, Βηθλεέμ, πόλη της περιοχής του Εφραθά, αν και είσαι μια από τις μικρότερες πόλεις του Ιούδα, θα αναδειχθεί αρχηγός του Ισραήλ» (Μιχ. 5:1);

45965-BETHLEHEM 25.DEC.2006 (65).JPG Πολύ καλά είπε ό προφήτης «από σένα». Από σας προήλθε και παρουσιάστηκε σ' ολόκληρο τον κόσμο.
Παρουσιάστηκε ως άνθρωπος, για να καθοδηγήσει τους ανθρώπους. Παρουσιάστηκε ως Θεός, για να σώσει την οικουμένη.

Μα Τι ωφέλιμοι εχθροί πού είστ' εσείς! Τι φιλάνθρωποι κατήγοροι!
Εσείς κατά λάθος δείξατε πώς το νεογέννητο της Βηθλεέμ είναι Θεός. Εσείς Τον κηρύξατε χωρίς να το θέλετε. Εσείς Τον φανερώσατε, πασχίζοντας να Τον κρύψετε. Εσείς Τον ευεργετήσατε, επιθυμώντας να Τον βλάψετε.

Τι αστοιχείωτοι δάσκαλοι είστε, αλήθεια; Εσείς πεινάτε, και τρέφετε άλλους. Εσείς διψάτε, και ποτίζετε άλλους. Πάμφτωχοι είστε, και πλουτίζετε άλλους.

Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε! Ελάτε να πανηγυρίσουμε! Είναι παράξενος ό τρόπος της γιορτής -όσο παράξενος είναι κι ό λόγος της γεννήσεως του Χριστού.

Σήμερα λύθηκαν τα μακροχρόνια δεσμά.
Ο διάβολος καταντροπιάστηκε.
Οι δαίμονες δραπέτευσαν.
Ο θάνατος καταργήθηκε.
Ο παράδεισος ανοίχτηκε.
Η κατάρα εξαφανίστηκε.
Η αμαρτία διώχτηκε.
Η πλάνη απομακρύνθηκε.
Η αλήθεια αποκαλύφθηκε.
Το κήρυγμα της ευσέβειας ξεχύθηκε και διαδόθηκε παντού.
Η βασιλεία των ουρανών μεταφυτεύθηκε στη
Οι άγγελοι συνομιλούν με τους ανθρώπους.
bethl_door.jpg Όλα έγιναν ένα.
Γιατί;

Γιατί κατέβηκε ό Θεός στη γη κι ό άνθρωπος ανέβηκε στους ουρανούς. Κατέβηκε ό Θεός στη γη και πάλι βρίσκεται στον ουρανό. Ολόκληρος είναι στον ουρανό κι ολόκληρος στη γη. Έγινε άνθρωπος κι είναι Θεός. Είναι Θεός και πήρε σάρκα. Κρατιέται σε παρθενική αγκαλιά και στα χέρια Του κρατάει την οικουμένη.
Τρέχουν κοντά Του οι μάγοι. Τρέχουμε κι εμείς. Τρέχει και τ' αστέρι για να φανερώσει τον Κύριο τ' ουρανού. Μα... κι Εκείνος τρέχει. Τρέχει προς την Αίγυπτο. Και φαίνεται βέβαια, πώς πηγαίνει εκεί για ν' αποφύγει την επιβουλή του Ηρώδη. Όμως τούτο γίνεται για να εκπληρωθούν τα προφητικά λόγια: «Την ήμερα εκείνη ό ισραηλιτικός λαός θα πάρει τρίτος, μετά τους Ασσυρίους και τους Αιγυπτίους, την ευλογία του Θεού πάνω στη γη» (Ήσ. 19:24).

Τι λες, Ιουδαίε; Εσύ πού ήσουν πρώτος έγινες τρίτος; Οι Αιγύπτιοι και οι Ασσύριοι μπήκαν μπροστά, και ό πρωτότοκος Ισραήλ πήγε πίσω;

Ναι. Έτσι είναι. Οι Ασσύριοι θα γίνουν πρώτοι, επειδή αυτοί πρώτοι με τους μάγους τους προσκύνησαν τον Κύριο. Πίσω τους οι Αιγύπτιοι, πού Τον δέχτηκαν, όταν κατέφυγε στα μέρη τους για ν' αποφύγει την επιβουλή του Ηρώδη. Τρίτος και τελευταίος ό Ισραηλιτικός λαός, πού γνώρισε τον Κύριο από τους αποστόλους, μετά τη βάπτιση Του στον Ιορδάνη.

Τι άλλο μένει να πω;
Δημιουργό και φάτνη βλέπω... Βρέφος και σπάργανα... Λεχώνα παρθένα, περιφρονημένη. Φτώχεια πολλή... Ανέχεια πολλή...

Είδες όμως Τι πλούτος μέσα στη μεγάλη φτώχεια; Ό Πλούσιος έγινε φτωχός για χάρη μας. Δεν έχει ούτε κρεβάτι ούτε στρώμα. Μέσα σε ταπεινό παχνί Του έχουν αποθέσει...

Ω φτώχεια, πλούτου πηγή!
Ω πλούτε αμέτρητε, κρυμμένε μες στη φτώχεια!

Μέσα στη φάτνη κείτεσαι και την οικουμένη σαλεύεις.
Μέσα σε σπάργανα τυλίγεσαι και σπας τα δεσμά της αμαρτίας.

Λέξη ακόμα δεν άρθρωσες και δίδαξες στους μάγους τη θεογνωσία.

Τι να πω και Τι να λαλήσω;
Να Βρέφος σπαργανωμένο!
Να ή Μαρία, Μητέρα και Παρθένος μαζί!
Να ό Ιωσήφ, πατέρας τάχα του Παιδιού!
Εκείνη ή γυναίκα, αυτός ό άνδρας. Νόμιμες οι ονομασίες, αλλά χωρίς περιεχόμενο.

Ο Ιωσήφ μνηστεύθηκε μόνο τη Μαρία, και το Άγιο Πνεύμα την επισκίασε. Έτσι, γεμάτος απορία, δεν ήξερε Τι να υποθέσει για το Βρέφος: Να πει πώς ήταν καρπός μοιχείας, δεν τολμούσε. Να προσφέρει λόγο βλάσφημο εναντίον της Παρθένου, δεν μπορούσε. Ούτε πάλι δεχόταν το Παιδί σαν δικό του, γιατί του ήταν άγνωστο το πώς και από ποιόν γεννήθηκε.
Άλλα να, πού, πάνω στη σύγχυση του, παίρνει απάντηση από τον ουρανό, με τη φωνή του αγγέλου: «Ιωσήφ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαριάμ, γιατί το παιδί πού περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα» (Ματθ. 1:20). Και φανέρωσε έτσι σ' εκείνον και σ' εμάς ότι το Άγιο Πνεύμα επισκίασε την Παρθένο.

Γιατί όμως ό Χριστός θέλησε να γεννηθεί από παρθένα, αφήνοντας αβλαβή την παρθενία της;

Να γιατί:
Κάποτε ό διάβολος εξαπάτησε την παρθένα Εύα. Τώρα ό άγγελος έφερε το λυτρωτικό μήνυμα στην Παρθένο Μαριάμ.
Κάποτε ή Εύα ξεστόμισε λόγο, πού έγινε αιτία θανάτου. Τώρα ή Μαρία γέννησε το Λόγο, πού έγινε αιτία αιώνιας ζωής.

Ο λόγος της Εύας έδειξε το δέντρο, πού έβγαλε τον Αδάμ από τον παράδεισο.
Ο Λόγος της Μαρίας έδειξε το Σταυρό, πού έβαλε τον Αδάμ πάλι στον παράδεισο.

Σ' αυτόν λοιπόν, το Λόγο του Θεού και Υιό της Παρθένου, πού άνοιξε δρόμο μέσα σε τόπο αδιάβατο, ας αναπέμψουμε δοξολογία μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα στους αιώνες των αιώνων.
Αμήν
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ. ΕΚΔΟΣΗ 330 ΧΙΛΙΑΔΑ.

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

CODEX ALIMENTARIUS. Υποχρεώνουν την Ελλάδα να αυξήσει τα μεταλλαγμένα!

metallagmena.jpg

Ο CODEX ALIMENTARIUS ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ! Μια αποκλειστική συνέντευξη με τον Paul Anthony Taylor (εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού Υγείας Dr Rath), που αντιτίθεται στο Codex Alimentarius! Τσακίζει κόκαλα και αποκαλύπτει όσα μας κρύβουν οι εχθροί της υγείας μας!
· «Το Codex έχει περάσει τα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Codex χρησιμοποιούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου»!!!
· «Η διατροφή είναι μια τεράστια μπίζνα πιο μεγάλη και από την υγεία»
· Πώς υποχρεώθηκε η Ελλάδα να υιοθετήσει τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα!
Αποκλειστική συνέντευξη στον Μάκη Βραχιολίδη
Ο Paul Anthony Taylor πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στην Αθήνα όπου παρουσίασε το νέο του βιβλίο «Οι ναζιστικές καταβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελλών»! Όμως η παρουσία του Paul ήταν σημαντική και για έναν ακόμη λόγο: Ο Βρετανός, πρώην μουσικός, είναι εδώ και δέκα χρόνια μέλος του Οργανισμού Υγείας «Dr. Rath», του Οργανισμού που αντιτίθεται στο Codex Alimentarius! Ποιο είναι αυτό το περίφημο Codex που έχει ήδη εισβάλει στη ζωή και στο πιάτο μας; «Είναι η παγκοσμιοποίηση της διατροφής μας, ο έλεγχός της με μεταλλαγμένα συστατικά μέσα στα τρόφιμα», μας εξηγεί ο Paul, ο οποίος σήμερα είναι εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Υγείας Dr. Rath.
Ο Paul Taylor δεν υπήρξε τυχαίος μουσικός. Επί 20 χρόνια εργάστηκε επαγγελματικά στα keyboards, κοντά σε μεγάλους καλλιτέχνες, τον Πωλ Μακάρτνεϋ, Μπράϋαν Φέρυ κ.α.
Κάποια στιγμή όμως, μετά από ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, κάτι άλλαξε μέσα του ώσπου συναντήθηκε τυχαία με τον Dr. Rath και από τότε βάλθηκε να μπει στην υπηρεσία ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών του κόσμου από την λαίλαπα του Codex! Πατέρας δύο παιδιών, μόνιμος κάτοικος Βρετανίας, ο Paul Taylor, τσακίζει κόκαλα με όσα αποκαλύπτει στον Μάκη Βραχιολίδη.
--Είσθε εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Υγείας του Dr Rath και αντιτίθεστε στο Codex Alimentarius.
Paul: Ναι, αντιτιθέμεθα επί 10 χρόνια τώρα, στον μηχανισμό του Codex Alimentarius.
--Πολύς κόσμος δεν γνωρίζει το έργο και τους σκοπούς του Codex Alimentarius. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα αυτού του Οργανισμού, πληροφορηθήκαμε ότι ιδρύθηκε για να προστατεύσει την υγεία των καταναλωτών και να διασφαλίζει το εμπόριο τροφίμων. Η αποστολή του επίσης προωθεί το συντονισμό σε όλα τα διατροφικά στάνταρτς, ισχύοντα στους διεθνείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Λένε ψέματα;
Paul: Αν λένε ψέματα! Αυτό που πρέπει να καταλάβετε γύρω από το Codex, είναι κάτι παραπάνω από το εμπόριο. Είναι οι καταναλωτές. Το Codex προσπαθεί να δώσει την εντύπωση ότι συνεργάζεται υπέρ των συμφερόντων, όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση στα δίκαια του εμπορίου. Αλλά στην πραγματικότητα, το εμπόριο τροφίμων έχει διαφορετικά συμφέροντα από τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για να είναι η τροφή τους ασφαλής, αυτό είναι σίγουρο. Επίσης, ενδιαφέρονται για την προστασία της υγείας τους. Δεν θέλουν να φάνε για παράδειγμα, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Το Codex όμως είναι πολύ υπέρ αυτών των πραγμάτων. Ένα παράδειγμα: Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο προσπαθούν να φάνε τρόφιμα από τη φύση, χωρίς πρόσθετα και άλλες δραστηριότητες.
Το Codex αντίθετα, ενδιαφέρεται πολύ για τα πρόσθετα που μπαίνουν στα τρόφιμα, καθώς και για τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις που συμμετέχουν στον «Κώδικα», ώστε να διασφαλίζουν για λογαριασμό της ότι είναι σε θέση να βάζουν πρόσθετα στα τρόφιμα! Επίσης, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται να συμπληρώνουν τη διατροφή τους με φυσικές βιταμίνες και ανόργανα άλατα που πολλές μελέτες υποστηρίζουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα για τη βελτίωση της υγείας μας. Οι καταναλωτές θέλουν να το κάνουν αυτό παντού, όπου κι αν έχω πάει. Το Codex όμως, ενδιαφέρεται περισσότερο για τη μείωση της πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτά τα προϊόντα, όπως επίσης να επιφέρει περιορισμούς στο τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πωληθεί ως συμπλήρωμα στη διατροφή των καταναλωτών.
Έτσι, αυτό που προσπαθώ να πω είναι το εξής: τα συμφέροντα των εταιριών του εμπορίου, οι μεγάλες εταιρίες, οι επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων, καθώς και τα συμφέροντα των καταναλωτών, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το Codex δεν μπορεί να εκπροσωπεί τα συμφέροντα και των δύο ταυτόχρονα. Είναι απλά αδύνατον.
--Συνεπώς το φαγητό είναι μεγάλη μπίζνα.
Paul: Ναι.
--Και υπάρχουν τεράστιες εταιρείες των οποίων τα συμφέροντα διακυβεύονται από τη νέα μόδα των καταναλωτών, που θέλουν να τρώνε υγιεινά;
Paul: Ναι, σωστά! Ο πολύς κόσμος δεν το έχει καταλάβει ακόμα, το Codex είναι ακριβώς μια άλλη πτυχή αυτού που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση. Το Codex είναι η παγκοσμιοποίηση των τροφίμων. Και πρέπει να το δούμε με τον ίδιο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παγκοσμιοποίηση και σε άλλους κλάδους. Αλλά οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το Codex, προσπαθώντας να κατανοήσουν τι παίζεται γύρω από αυτό, δεν έχουν εκτιμήσει ότι αποτελεί την παγκοσμιοποίηση των τροφίμων.
--Θέλουν λοιπόν να ελέγξουν την τροφή μας;
Paul: Ακριβώς. Θέλουν να ελέγχουν την παραγωγή τροφίμων και να την δώσουν στις μεγάλες εταιρείες για να παράγουν προϊόντα διατροφής.
-- Επομένως, τι είδους τρόφιμα τρώμε από το Codex; Είναι γενετικά τροποποιημένα;
Paul: Λοιπόν, ναι. Από τη μία πλευρά, έχουμε τους καταναλωτές που δεν θέλουν να τρώνε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, αλλά το Codex έχει περάσει τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές του Codex υποστηρίζονται και χρησιμοποιούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Έτσι, για παράδειγμα, φανταστείτε ότι εγώ είμαι το Ηνωμένο Βασίλειο κι εσείς η Ελλάδα. Και, ας πούμε, ότι παράγω κάποια γενετικά τροποποιημένα, όπως σιτάρι και θέλω να το πουλήσω στη χώρα σας, αλλά εσείς λέτε όχι, δεν θέλω να το αποδεχθώ. Λοιπόν, αν φανταστείτε ότι μπαίνουμε σε μια εμπορική διαφορά και πρέπει να πάμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για να υποστηρίξει τις αντίστοιχες περιπτώσεις μας, αυτό που θα συμβεί είναι ότι ο ΠΟΕ συμβουλεύεται τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του Codex! Το θέμα που θα εξετάσει θα δει τι λέει το Codex και θα αποφανθεί υπέρ της χώρας που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του κώδικα και τις κατευθυντήριες γραμμές. Συνεπώς, θα δικαίωνε εμένα ως Ηνωμένο Βασίλειο που προσπαθώ να σας πουλήσω γενετικά τροποποιημένο σιτάρι. Έτσι, αυτό που πέτυχε το Codex είναι πολύ σημαντικό, διότι ουσιαστικά αποτελεί μέρος της παγκόσμιας νομοθεσίας στον τομέα των τροφίμων.
--Είναι σαν την FDA με τα φάρμακα.
Paul: Ναι, ακριβώς!
--Γι 'αυτό τώρα η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να αυξήσει τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα τώρα;
Paul: Ακριβώς. Η ΕΕ είναι μια άλλη πτυχή του Codex για την οποία θα πρέπει να μιλήσουμε επίσης. Αλλά θα πω κάτι ακόμα σχετικά με τη νομική πτυχή: έχουν αυτό το μηχανισμό με τον οποίο ο ΠΟΕ σε διαφορές, θα αποφανθεί υπέρ της χώρας που είναι σύμφωνη με το Codex. Αλλά, βλέπετε, πώς λειτουργεί. Ως ένα τεράστιο κίνητρο για τις χώρες να εφαρμόσουν τα πρότυπα του Codex πριν γίνουν μέρος μιας εμπορικής διαφοράς. Το εμπόριο είναι πολύ περίπλοκο, πολύ ακριβό και χρονοβόρο. Έτσι, υπάρχει αυτό το κίνητρο. Όταν το πρότυπο του Codex Alimentarius υπάρχει, είναι ένα κίνητρο για τις χώρες να εφαρμόσουν στην εθνική τους νομοθεσία.
--Ένας εκφοβισμός!
Paul: Ή να υποφέρεις τις συνέπειες.
--Πάντως, υπάρχει ένα εκφοβιστικό μοτίβο εκεί.
Paul: Ναι, πράγματι.
-- Έχουν μια σχέση. Θέλω να πω ότι συνεργάζονται, οι χώρες με το Codex Alimentarius. Συνεργάζεται με μια χώρα, το Codex δίνει τους κανόνες και η χώρα πρέπει να ακολουθήσει.
Paul: Και ναι και όχι. Αυτό που συμβαίνει είναι, για παράδειγμα, οι συνεδριάσεις του Codex. Υπάρχουν πάνω από είκοσι διαφορετικές επιτροπές του Codex και η καθεμία ασχολείται με ξεχωριστή πτυχή του Παγκόσμιου εμπορίου τροφίμων. Έτσι, υπάρχει μια επιτροπή για το κρέας και τα προϊόντα κρέατος. Υπάρχει μια επιτροπή για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Υπάρχει μια επιτροπή για τα φρούτα και τα λαχανικά. Υπάρχει μια επιτροπή για τη διατροφή, και ούτω καθεξής.
Μπορείτε να πάρετε την ιδέα.
--Έτσι έχουν όλες τις βάσεις τους καλυμμένες.
Paul: Ναι. Και έτσι, για παράδειγμα, υπήρχε μια επιτροπή, η βιοτεχνολογία, και αυτή ήταν η επιτροπή που συνέταξε τα πρότυπα του Codex Alimentarius και τις κατευθυντήριες γραμμές και αρχές, σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Και όλες οι χώρες που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, παρακολουθούν όλα αυτά σε συνεδρίαση της επιτροπής. Και μαζί καταρτίζουν ποιο τελικά είναι το πρότυπο του Codex για την περιοχή, για το ζήτημα αυτό. Γι 'αυτό δεν είναι το Codex αλλά είναι το φόρουμ όπου οι χώρες έρχονται μαζί και, βλέπετε, από τη μία πλευρά, επιχειρήματα που σχετίζονται με το Codex, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία ψήφος. Εργάζονται, σε αυτό που εγώ αποκαλώ η "αρχή της συναίνεσης" και η αρχή της συναίνεσης σημαίνει ότι μέχρι να συζητήσουν, ο πρόεδρος αποφασίζει ότι δεν υπάρχει συμφωνία.
--Έτσι, εάν σε αρκετά από αυτά συμφωνήσουν, όλα εντάξει;
Paul: Ναι, αυτό είναι όλο. Και το άλλο: να θυμόμαστε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πωλούν σε όλες τις χώρες, ώστε κάθε χώρα υφίσταται πίεση από τις πολυεθνικές. Έτσι, αν και διαφωνούν σε ορισμένα από τα γενικά σημεία και κάποιες πολυεθνικές μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ισχυρές από ό, τι κάποιες άλλες χώρες ή ουσιαστικά ορισμένες χώρες υπόκεινται σε πολλές πιέσεις από τις πολυεθνικές, έτσι αναπόφευκτα σχεδόν πάντα καταλήγουν σε συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος του εμπορίου παρά προς όφελος της προστασίας των καταναλωτών.
--Και γιατί νομίζετε ότι τα κάνει όλα αυτά το Codex Alimentarius; Θέλει να έχει υπό τον έλεγχό της όλους τους ανθρώπους;
Paul: Δεν είναι ότι το Codex αυτό καθ' αυτό που θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους. Είναι ότι το Codex αποτελεί το φόρουμ, όπου μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Το Codex αποτελεί μέρος του, είναι επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. Χρηματοδοτείται από δύο οργανώσεις: την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας. Και το ενδιαφέρον πράγμα για αυτό είναι ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, βάζει περίπου επτά φορές περισσότερα χρήματα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έτσι, αυτό σας λέει ότι το τμήμα εμπορίου τροφίμων είναι επτά φορές πιο σημαντικό από το τμήμα υγείας.
--Δεν είναι καθόλου αμερόληπτοι.
Paul: Όχι, από την άποψη της προστασίας των καταναλωτών. Δεν προστατεύουν τους καταναλωτές. Προστατεύουν περισσότερο το εμπόριο τροφίμων.
--Δεν γνώριζα ότι ήταν τόσο μεγάλη μπίζνα.
Paul: Όλο είναι μια μεγάλη μπίζνα.
--Εσείς, πώς πολεμάτε το Codex;
Paul: Το κύριο μέσο στη διάθεσή μας είναι η εκπαίδευση. Μέρος της αποστολής μας είναι να φέρουμε πληροφορίες, σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, επειδή πράγματα όπως το Codex, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Ζουν ουσιαστικά σε άγνοια για το τι συμβαίνει γύρω τους. Μόλις οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν την αλήθεια για αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο για τους παγκόσμιους οργανισμούς και τις πολυεθνικές εταιρείες να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, η κύρια αποστολή μας είναι η εκπαίδευση. Αγωγή υγείας και πολιτική εκπαίδευση.
--Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό; Μέσω του Διαδικτύου; Με σεμινάρια;
Paul: Όλα αυτά. Συναντήσεις, συνέδρια, το Διαδίκτυο, δημοσιεύσεις βιβλίων.
--Μου φαίνεται σαν αγώνας Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Κι εσείς είστε ο Δαυίδ.
Paul: Είναι αστείο να πούμε ότι κάτι τέτοιο λέει και ο Δρ Rath. Ο Δρ Rath συγκρίνει κατ 'αναλογία τον αγώνα μας με τον αντίστοιχο αγώνα Δαβίδ και Γολιάθ. Έχουμε όμως την αλήθεια και δίκιο με το μέρος μας. Τα συμφέροντα του λαού. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα συμφέροντα των ανθρώπων διαφέρουν σημαντικά από αυτά των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επίσης, οι πολυεθνικές έχουν εκτεθεί ... Ένα από τα πρώτα παραδείγματα, πηγαίνοντας πίσω αρκετές δεκαετίες με τη ρύπανση: δεν είναι δυνατόν οι πολυεθνικές να μολύνουν το περιβάλλον απερίσκεπτα με τον τρόπο που ήταν κάποτε. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι έλαβαν γνώση. Το ίδιο συμβαίνει σταδιακά σον τομέα των τροφίμων, της υγείας και της ιατρικής. Οι άνθρωποι σταδιακά ξυπνούν και βλέπουν την αλήθεια.
--Είστε αισιόδοξος ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά το Codex Alimentarius ή φοβάστε ότι η φωνή σας δεν θα ακουστεί από πολλούς ανθρώπους;
Paul: Αν φοβόμαστε; Όχι. Αν πιστεύαμε ότι δεν υπήρχε ελπίδα, δεν θα το κάναμε αυτό.
--Υπάρχει ελπίδα λοιπόν;
Paul: Ναι, απολύτως. Αλλά η ελπίδα εξαρτάται από τους ανθρώπους να ανακαλύψουν την αλήθεια σε όλους αυτούς τους τομείς, νωρίτερα. Είναι στην περιοχή των εναλλακτικών φαρμάκων. Η βιταμίνη και τα μεταλλικά στοιχεία. Ξέρετε, η εναλλακτική θεραπευτική χρησιμοποιείται στα φάρμακα. Σε αυτή την περιοχή, η ευαισθητοποίηση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι στις δυτικές χώρες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν, τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι και αυτό προβληματίζει τη βιομηχανία φαρμάκων και τη χημική βιομηχανία, επειδή δεν είναι πλέον σε θέση να εξασφαλίσουν την ίδια τυφλή υπακοή στους γιατρούς όπως συνέβαινε κάποτε. Έτσι, κερδίζουμε αυτή τη μάχη σπιθαμή προς σπιθαμή, αλλά δεν την έχουμε κερδίσει όλη ακόμα.
--Ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Έχετε εκδώσει ένα σημαντικό βιβλίο που μιλάει για τις ρίζες των Ναζί που υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά πιστεύετε ότι η ΕΕ συντίθεται από ναζιστικά συστατικά;
Paul: Επιτρέψτε μου να εξηγήσω. Αυτό που λέμε στο βιβλίο, είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν σχεδιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μερικά από τα ίδια άτομα που είχαν εκπονήσει τα σχέδια για το οι Ναζί θα κέρδιζαν το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πρώτα απ 'όλα να σας πω πώς φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Περάσαμε πολλά χρόνια μέσα από διεθνή αρχεία σε όλο τον κόσμο, και συλλέξαμε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα, από καιρό χαμένα ιστορικά έγγραφα. Μερικά από τα πιο σημαντικά από αυτά τα έγγραφα, ήταν από τις δίκες της Νυρεμβέργης. Οι δίκες της Νυρεμβέργης ήταν οι μελέτες που ακολούθησαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την τάση να επικεντρώνονται στην πρώτη από αυτές τις δίκες, τη δίκη κατά των βασικών εγκληματιών πολέμου.
Αλλά υπήρχαν στην πραγματικότητα άλλες δώδεκα δίκες που ακολούθησαν αυτή. Η έκτη αυτών των δικών που ονομάστηκε η IG Farbin , ήταν ενάντια στους διευθυντές και διευθυντές των καρτέλ. Ήταν μια συλλογή από τις εταιρείες που είχαν έρθει μαζί μεταξύ Α 'και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Περιλαμβάνονταν η Bayer, η BASF, καθώς και μια εταιρεία με την επωνυμία Hertz , που έχει γίνει πλέον μέρος της αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Sinofia Ventis. Υπήρχαν και άλλες εταιρείες, καθώς και η Agfa, ήταν ένας μία από αυτές. Και στη δίκη εναντίον της IG Farbin, ειπώθηκε ότι, χωρίς την IG Farbin, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος δεν θα είχε συμβεί. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η IG Farbin είχε χρηματοδοτήσει τις προσπάθειες του ναζιστικού πόλεμο, αλλά όχι μόνο αυτό. Είχε, προμηθεύσει τα υλικά με τα οποία η Γερμανία πολέμησε στον πόλεμο. Οι σφαίρες, τα ελαστικά, τα καύσιμα, αλλά, καθώς και ότι έκανε, ήταν με τους τροφίμους των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Όλα αυτά ήρθαν στη Δίκη της Νυρεμβέργης!
Ένας από τους βασικούς διευθυντές της IG Farbin ήταν γνωστός ως Fritz Tamia. Και κατά τη διάρκεια της δίκης εναντίον της IG Farbin, ομολογήθηκε ότι ένας από τους στόχους του Fritz Tamia, ήταν να δημιουργήσει αυτό που ονομάζεται ένα σύνολο ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Είπανε λοιπόν «Ο Fritz Tamia κατηγορείται για εγκλήματα αλλά ουσιαστικά ήταν έντιμος. Ήταν για να βοηθήσει να επιφέρει ένα συνολικό ευρωπαϊκό χώρο». Δεν χρησιμοποιώ τις ακριβείς λέξεις, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά που έλεγε. Αυτό είναι παράλληλο με πολλά άλλα πράγματα.
Μια σημαντική ομιλία από τον Walter Haufstein, ο οποίος έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν ένας δικηγόρος Ναζί, ένας σημαντικός Ναζί. Υπήρχε κάτι ακόμα. Ένα βιβλίο που εκδόθηκε από κάποιον Arnold Sholter, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής ενός από τα κύρια ερευνητικά ινστιτούτα Ναζί και βρίσκεται στη Δρέσδη της Γερμανίας. Και αν κοιτάξει κανείς το βιβλίο του Stolter, θα διαπιστώσει ότι περιλαμβάνονται πολλά από τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την ΕΕ του σήμερα. Το σύστημα της ΕΕ, περιγράφεται στο βιβλίο του Sholter. Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μη εκλεγμένο εκτελεστικό όργανο ότι οι κανόνες πάνω από την Ευρώπη περνούν από οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη! Όλα περιγράφονται στο βιβλίο του Sholter. Αυτό είναι ό, τι παρουσιάζει το βιβλίο μας.
--Έτσι, ο στόχος ήταν, οι μεγάλες εταιρείες να κυβερνούν την Ευρώπη;
Paul: Ναι. Αυτό έγινε περίπου και στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι ό, τι ήταν περίπου και ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι ίδιες εταιρείες είχαν την υποστήριξη της Ευρώπης στο Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, αυτό που λέμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η τρίτη προσπάθεια από τις πολυεθνικές εταιρείες να επιφέρουν τον έλεγχο της ευρωπαϊκής αγοράς, και να τον επεκτείνουν σε παγκόσμιο επίπεδο.
--Πιστεύετε πραγματικά ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια νέα μορφή δικτατορίας τύπου Ράιχ; Είμαστε αλιεύονται στον ιστό της αράχνης του τραπεζικού συστήματος;
Paul: Η λέξη Ράιχ έχει πάρα πολλές ιστορικές προεκτάσεις, γι 'αυτό δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο να υποκείμεθα σε μια ενδεχόμενη, συνολική δικτατορία!
--Αισθάνεστε ότι οι Έλληνες υποφέρουν μια οικονομική κατοχή;
Paul: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της εποχής μας, ότι η Ελλάδα έχει υπαχθεί σε αυτή τη μορφή ελέγχου και δικτατορικού καθεστώτος. Θέλω να πω, η Ελλάδα, όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα ήταν η έδρα, η πατρίδα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία όπως την ξέρουμε, ξεκίνησε στη χώρα σας. Αλλά κατά κάποιο τρόπο, αυτό που αισθανόμαστε, ίσως είναι συμβολικό ότι το παγκόσμιο σύστημα που ελέγχεται από αυτά τα καρτέλ επέλεξε την Ελλάδα να είναι το πρώτο παράδειγμα. Η Ελλάδα στάθηκε ιστορικά και αντιτάχθηκε απέναντί τους. Γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα στο θέμα αυτό.
--Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι περισσότερο.
Paul: Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλα πραγματικά. Ήρθαμε στην Ελλάδα για μερικές μέρες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υγεία και την πολιτική ενημέρωση όσο το μπορούμε και είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Σίγουρα σημείωσε επιτυχία η επίσκεψή μας στην Ελλάδα.
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΝΑ ΦΥΤΕYΟΥΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ;
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΑ S.MARKETS;
--Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη σούπερ μάρκετ που πωλούν πατάτες και υπάρχει μια πινακίδα που λέει ότι «απαγορεύεται η φύτευση».
Paul: Σωστά.
--Αυτό προέρχεται από το Codex Alimentarius;
Paul: Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον.
--Γιατί μας απαγορεύουν να φυτεύουμε τις πατάτες;
Paul: Μπορώ μόνο να φανταστώ ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι γενετικά τροποποιημένες επειδή το όλο θέμα με γενετικά τροποποιημένους σπόρους είναι ότι μπορεί να κατοχυρωθούν μόνο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
--Μπορούν;
Paul: Όπως ένα φάρμακο. Εδώ είναι ένα μάθημα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Πρώτα απ 'όλα είναι το καλύτερο παράδειγμα. Το ότι οι εταιρείες ενδιαφέρονται να κάνουν ναρκωτικά αντί για βιταμίνες, είναι ότι μπορούν να έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μπορούν να ελέγχουν τις αγορές. Δεν μπορούν να έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την βιταμίνη C. Δεν μπορούν να πουν ότι εφεύρανε τη βιταμίνη C.
--Μα, μπορούν να έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για σπόρους;
Paul: Ναι, και αυτό ο λόγος που η Monsanto και όλες αυτές οι εταιρείες ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα. Επειδή μπορούν να χειριστούν τους σπόρους σε κάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως στη φύση και στη συνέχεια να πουν εμείς το κατέχουμε αυτό. Αλλά όταν αυτό το κατέχουν, δεν θέλουν να έχουν συνέχεια, οι αγρότες τη συλλογή των σπόρων προς σπορά και φύτευση τους. Θέλουν οι αγρότες να επιστρέφουν κάθε εποχή και να αγοράζουν νέους σπόρους. Στην πραγματικότητα, μπορούν επίσης να παράγουν αυτό που αποκαλούν "σπόρους περιορισμένης χρήσης " που στην πραγματικότητα δεν θα αναπαραχθούν, δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, προστατεύοντας έτσι τα συμφέροντά τους.
--Μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας!
Paul: Αν δεν με πιστεύετε, κοιτάξτε στο διαδίκτυο αργότερα, όταν πάτε πίσω στο γραφείο σας, "σπόροι περιορισμένης χρήσης". Αυτός είναι ένας από τους τομείς, ένας από τους τρόπους με τους οποίους αυτοί προστατεύουν τις πατέντες τους. Έτσι, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, η εικασία μου είναι ότι οι σπόροι δεν μπορούν να φυτευτούν, επειδή είναι κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σπόρων.
--Δεν είναι επειδή είναι ανθυγιεινές οι πατάτες; Σκεφτόμαστε ότι ίσως να είναι επικίνδυνες για την υγεία μας.
Paul: Πιθανότατα είναι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι υποψιασμένοι για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
--Η πλειοψηφία πάντως των πατατών που πωλούν στα σούπερ μάρκετ, είναι αυτού του είδους οι πατάτες: Απαγορεύεται να τις φυτέψουμε.
Paul: Αυτό που θα πρέπει να ερευνήσετε τότε, είναι εάν είναι γενετικώς τροποποιημένες πατάτες. Εγώ πάντως εικάζω ότι πρέπει να είναι τροποποιημένες πατάτες.
--Εταιρεία που παράγει γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, είχε διανείμει δωρεάν σπόρους σε αγρότες μιας αγροτικής πόλης της Ελλάδος, οι οποίοι τους φύτεψαν και έχουν ήδη πουλήσει πατάτες κ.λ.π. Είναι αλήθεια ότι το ίδιο χωράφι δεν μπορεί πλέον να παράγει φυσικά προϊόντα; Αν έχουν φυτέψει σπόρο που προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα, δεν μπορούν στο ίδιο μέρος να φυτέψουν σπόρους φυσικού προϊόντος, επειδή μολύνει το έδαφος;
Paul: Ένα από τα πολλά προβλήματα με την γενετική τροποποίηση των σπόρων, είναι ότι αυτοί μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις. Και αυτό έχει αποδειχθεί, ότι μπορεί να μολύνουν άλλους. Έτσι, για παράδειγμα ακόμη και να καθαριστεί μετά αυτό το χωράφι, κανένας δεν πρόκειται να φυτέψει πια, θα πρέπει να παραμένει μακριά από αυτά τα φυτά. Σίγουρα, στη Βρετανία δεν θα πάρει άδεια για την παραγωγή οργανικών τροφίμων από αυτά τα χωράφια. Αλλά επίσης, έχει ήδη αποδειχθεί ότι τα γονίδια μπορούν να μεταφερθούν από ένα φυτό στο άλλο. Από τη στιγμή που είναι έξω στη φύση, εξαπλώνονται. Μέχρι η τεχνολογία να έρθει για το μέλλον που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιστραφεί αυτό, προς το παρόν πρέπει να υποστηρίξουμε ότι η ρύπανση από τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα είναι μη αναστρέψιμη. Σε άλλους τομείς, στους τομείς της υγείας, έχουμε φυσικές θεραπείες, φυσικές θεραπείες, εναλλακτικές λύσεις στα φάρμακα. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να αναλάβει δράση τώρα.
--Αυτός είναι ο λόγος Ελλάδα αντιδρούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ήθελε να φυτέψει γενετικά τροποποιημένο κριθάρι και βρώμη και οτιδήποτε άλλο;
Paul: Ναι!
[Πηγή: pisoapothnkoyrtina.blogspot.gr]
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας