φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Ιερείς προσφεύγουν στο ΣτΕ για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες...Σε προσφυγή τους, τέσσερις ιερωμένοι και δύο δικηγόροι θεωρούν ότι οι νέες ταυτότητες είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις – Υποστηρίζουν ότι το τσιπάκι που θα φέρουν θα επιτρέπουν τον εντοπισμό του κάθε πολίτη

Νέος κύκλος δικαστικής αντιπαράθεσης ξεκίνησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μεταξύ της Εκκλησίας και της Πολιτείας για τις νέες ηλεκτρονικές αστυνομικές ταυτότητες που θα τεθούν σε κυκλοφορία και περιέχουν ηλεκτρονικό τσιπάκι το οποίο περιέχει προσωπικά δεδομένα και όχι μόνο.
Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν 4 ιερωμένοι (ένας αρχιμανδρίτης και 3 πρωτοπρεσβύτεροι), η «Εστία Πατερικών Μελετών» και δύο δικηγόροι και ζητούν να ακυρωθεί η από 27.4.2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει την έκδοση νέου τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων -οι οποίες περιέχουν «RFID chip»- και καθορίζει τι προσωπικά στοιχεία θα περιλαμβάνουν.
Υποχρεωτική η αντικατάσταση εντός πενταετίας
Όπως είναι γνωστό, οι Έλληνες πολίτες πρέπει υποχρεωτικά να αντικαταστήσουν τις σημερινές αστυνομικές ταυτότητες με τις νέου τύπου, σε ανώτατο βάθους χρόνου μιας πενταετίας.
Οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες θα περιλαμβάνουν, εκτός των έως τώρα γνωστών δεδομένων, μεταξύ των άλλων, μητρώο κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ομάδα αίματος και rhesus (προαιρετικά), κ.λπ.
Επίσης, θα καταβάλλεται από όλους τους πολίτες ηλεκτρονικό παράβολο για την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής τους, κ.λπ.
Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, οι οποίοι κατέθεσαν και αίτημα η προσφυγή τους να εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ, ο νέος τύπος ηλεκτρονικών αστυνομικών ταυτοτήτων, είναι αντίθετος σε πλειάδα Συνταγματικών διατάξεων, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη νομοθεσία, ενώ πλούσια αναφορά γίνεται και στο κείμενο του Αγίου Παϊσίου: «Τα σημεία των καιρών».
Υπογραμμίζουν ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο «RFID chip» των νέων ταυτοτήτων, χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκατάθεση των πολιτών, αποτελούν προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με το πρόσωπο του κάθε πολίτη, ενώ αποθηκεύεται και ελέγχεται κάθε συναλλαγή του είτε με τις δημόσιες είτε με τις ιδιωτικές υπηρεσίες.
Υποστηρίζουν ότι το RFID chip παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού των πολιτών
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι –όπως επισημαίνεται- ότι λόγω του «RFID chip» που περιέχει είναι εφικτός ο εντοπισμός και η γνώση της ακριβούς γεωγραφικού στίγματος της θέσης του κατόχου της ταυτότητας, ακόμα και εάν αυτός βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο.
Ο εντοπισμός αυτός των πολιτών μέσω του «RFID chip» των ταυτοτήτων έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το Σύνταγμα, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΣΔΑ, την Οικουμενική διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Έτσι, η υπουργική απόφαση επιβάλλει έναν αντισυνταγματικό και παράνομο περιορισμό των δικαιωμάτων σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικής ελευθερίας και της ελευθερίας κινήσεως των πολιτών.
Οι επίμαχοι αυτοί περιορισμοί δεν μπορούν να επιβληθούν από το κράτος, παρά μόνο από Ποινικό Δικαστήριο για την πρόσληψη αξιοποίνων πράξεων, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται.
«Προσβάλλονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα»
Η Συνταγματική αρχή της αναλογικότητας προσβάλλεται ποικιλοτρόπως με τις νέες ταυτότητες, επισημαίνουν οι ιερωμένοι, καθώς δυσανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, προσβάλλονται τα θεμελίωδη ανθρώπινα δικαιώματα της προσωπικής ελευθερίας και της ελευθερίας κινήσεων των πολιτών, ενώ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και να τηρηθούν ηπιότερα μέτρα, όχι τόσο επαχθή για τους πολίτες και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους.
Σε άλλο σημείο αναφέρουν ότι αντισυνταγματικά και σε αντίθεση με τους διεθνείς νομικούς κανόνες, υπάρχει καταναγκαστική διαδικασία συλλογής, καταχώρησης, αποθήκευσης και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.
«Θίγεται η θρησκευτική συνείδηση και πίστη»
Όμως, παράλληλα, θίγει άμεσα και την θρησκευτική συνείδηση και πίστη τον Ορθοδόξων Χριστιανών κατά παράβαση του Συντάγματος και των διεθνών νομοθετικών κανόνων, καθώς θίγονται οι αρχές και οι δοξασίες μιας Θρησκείας χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο για την προστασία της δημόσιας τάξεις και ασφάλειας.
Εξάλλου, προσθέτουν ο Άγιος Παΐσιος στο προφητικό κείμενό του «Τα σημεία των καιρών» τα έχει προβλέψει όλα αυτά, αλλά παράλληλα, έχουν συγκεντρωθεί 3 εκατομμύρια υπογραφές Ορθοδόξων Χριστιανών οι οποίοι καταδικάζουν την ηλεκτρονική ταυτότητα.
Τέλος, αναφέρουν ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση δεν προβλέπει εναλλακτικά μέτρα-λύση για τους αντιρρησίες λόγω θρησκευτικής συνείδησης.

πηγή
 romfea

Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

Τι ήθελα και σε ψήφισα στις τελευταίες εκλογές...

Βουτώ το χέρι μου στην χλωρίνη καθημερινά...

Τι ήθελα και σε ψήφισα στις τελευταίες εκλογές. Πως την πάτησα έτσι. Το μετάνιωσα μα είναι αργά. Έφερες τέτοια καταστροφή σε ένα τόπο σε τόσο μικρό διάστημα που απορώ...
Συντάχθηκες με τις σημερινές γερμανικές δυνάμεις κατοχής και προσπαθείτε να διαλύσετε τον τόπο. Που είναι οι αντάρτες στα χωριά των Αγράφων , που είναι ο Γοργοπόταμος, που είναι ο παπά- Ανυπόμονος, που είναι η Αντίσταση...
Περάσατε απέναντι. Αντιστέκεστε στα θέλω και στα συμφέροντα του Ελληνικού λαού. Γίνατε πιο Μέρκελ απο την Μέρκελ, πιο Ομπάμα απο τον Ομπάμα, πιο Τράμπ από τον Τράμπ, πιο Σκοπιανοί από τους Σκοπιανούς...Γίνατε εχθροί του τόπου μας.
Τι ήθελα και σε ψήφισα... Πόσο το μετάνιωσα.... Τι να κάνω για να ξεπλύνω τη ντροπή...
Να κόψω το χέρι που σε ψήφισε; Nα το έχω μόνιμα στην χλωρίνη μήπως απολυμανθεί; 

Να...
Να...
Όχι! Θα κατέβω στο Σύνταγμα να φωνάξω να διαμαρτυρηθώ! Θα είμαι απέναντι! Θα με βρεις απέναντι! Δεν με ενώνει τίποτε μαζί σου και ούτε θέλω ποτέ...
Σε πίστεψα, αλλά με κορόιδεψες...

 ΜΕ ΠΡΟΔΟΣΕΣ! 
Συντάχθηκες με τον εχθρό...

Ένας πρώην Συριζαιος

 χ.

Μακεδονικό, Σκόπια και οι τριακόσιοι της Βουλής!

Φούσκωσαν την χώρα με ένα ανύπαρκτο χρέος και κατόπιν ήρθαν εσκεμμένα τα μνημόνια...
  1. Μνημόνιο 1! επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ
  2. Μνημόνιο 2! επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας
  3. Μνημόνια 3! και 4! (άτυπο ) επί ΣΥΡΙΖΑ
και μαζί μ αυτά... η εκχώρηση του ονόματος Μακεδονία στους Σκοπιανούς.
Τους είχαν αναγνωρίσει λέει 140 κράτη...
540 κράτη αν τους είχαν αναγνωρίσει δεν λέει τίποτε, αυτοί έψαχναν για τα βαφτίσια να βρουν  νονό και βρήκαν στην Ελλάδα.
Βρήκαν ένα κόμμα αριστερόστροφο του 3%, που τάζοντας ότι θα σκίσει τα μνημόνια  κορόιδεψε τον κόσμο και πήρε το τιμόνι της χώρας.
Στο τρίτο έτος διακυβέρνησης αποφάσισε "δημοκρατικά",  μόνο του, μυστικά, να γίνει νονός τον Σκοπιανών να  υπογράψει σύμβαση εκχώρησης του ονόματος Μακεδονία.
Το πολύχρωμο από κάθε περίσταση κόμμα, το'χε στο dna του αυτή την νοοτροπία, Μακεδόνες έλεγε τους Σκοπιανούς από παλιά, Μακεδονική γλώσσα τους ξαναλέγε, λες και δεν ζούσε στην Ελλάδα, δεν κοιτούσε τα συμφέροντα του τόπου .
Διεθνιστές βλέπεις...
Το μυρίστηκαν αυτό οι Ευρωπαίοι, κυρίως οι φίλοι μας οι Γερμανοί που μας έχουν μεγάλη και ιδιαίτερη συμπάθεια από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σ΄ένα απόγευμα έλεγε ο Χίτλερ θα πίνω καφέ στην Ακρόπολη. Έξι μήνες αντιστάθηκε η Ελλάδα στο βάρβαρο Γερμανικό κράτος. Δίστομο, Καλάβρυτα, Βιάννος τους έμαθαν καλά...
Τους έπιασαν τα κρύα όταν επιτεθήκαν στην Ρωσία ( λόγο της δικής μας αντίστασης καθυστέρησαν ) και τους περίλαβαν οι Ρώσοι αναλόγως... Ξέρουμε την συνέχεια μετά!
Αποσταθεροποίησαν αργότερα την Γιουγκοσλαβία. Οι Γερμανοί ξεκίνησαν με τους Κροάτες ( οι Κροάτες φίλοι από παλιά ), βομβάρδισαν την Σερβία οι ΗΠΑ, ανεξαρτητοποίησαν το Κόσσοβο και βάφτισαν τα Σκόπια σαν Μακεδονία.
Ο νονός στην Ελλάδα βρέθηκε!  Η συμφωνία " μυστικά" συντάχθηκε!
Η αξιωματική αντιπολίτευση "άδραξε" την στιγμή ( λες και δεν ήξερε το αποτέλεσμα) και υπέβαλλε πρόταση μομφής...
Στη Βουλή ακούστηκαν σοβαρά, ευτράπελα, εμπρηστικά ο κάθε ηθοποιός  έπαιξε τον... ρόλο του!
Η Χρυσή Αυγή δυναμίτισε την κατάσταση και αποχώρησε - την αποχωρήσανε  από την βουλή. Στρώθηκε το χαλί στην κυβέρνηση...
Το ΚΚΕ δια της αποχής του έστρωνε το χαλί στην κυβέρνηση...(ελαττώθηκαν οι 300 που θα ψηφίζανε )!
Το ΠΑΣΟΚ,  αναστοχάστηκε...
Το Ποτάμι, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε...
ΟΙ Κεντρώοι, στάθηκαν με αξιοπρέπεια...
και η Νέα Δημοκρατία περίμενε να δρέψει τους καρπούς της μομφής ( λες και δεν ήξερε το αποτέλεσμα) !
Τελικά η σύμβαση υπερψηφίστηκε και το εκτελεστικό απόσπασμα θα έπαιρνε την άγουσα για τις Πρέσπες να δώσει τα δώρα στους Σκοπιανούς!
Και οι 300 έπαιξαν ΘΕΑΤΡΟ και μάλιστα ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΟ και μάλιστα ΑΝΕΥΘΥΝΟ!
Θα μπορούσαν  οι βουλευτές που πονάνε τον τόπο, και ιδιαίτερα οι Μακεδόνες βουλευτές όλων των κομμάτων να ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ (κανείς δεν θα τους κατηγορούσε),  να πάμε σε εκλογές και έτσι να σταματήσουν την εκχώρηση του ονόματος Μακεδονία στους Σκοπιανούς.
Δεν το έπραξαν! Δεν σεβάστηκαν τον κόσμο που διαμαρτυρήθηκε στα συλλαλητήρια!  Δεν σεβάστηκαν τον τόπο που εκλέγονται! Εγκληματικά, ενσυνείδητα, συμμετείχαν στην εκχώρηση του ονόματος Μακεδονία στους Σκοπιανούς! Έπραξαν ότι τους διέταξαν, έπραξαν ότι τους έταξαν...

Η προδοσία στο Μακεδονικό υπεγράφη! Ότι κερδίσαμε στον πόλεμο με αίμα, τα χάσαμε σε περίοδο ειρήνης από μια αριστερόστροφη φασίζουσα κυβέρνηση.
Πλέον τον λόγο τον έχει ο ελληνικός λαός και ειδικότερα ο λαός της Μακεδονίας. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να λέμε την Μακεδονία, Μακεδονία. Και τα Σκόπια, Σκόπια. Δεν μας δεσμεύει η υπογραφή Κοτζιά, ούτε η υπογραφή Τσίπρα, ούτε οι υπογραφές όλου του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των ΑΝΕΛ.
Αυτοί δεν είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είμαστε όλοι οι άλλοι...
χ.

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών: Δελτίο Τύπου για το συντελούμενο ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ της εκχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών αναλογιζόμενα το βάρος της ιστορικής ευθύνης και το μέγεθος του ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ που έχει συντελεσθεί εις βάρος της ιστορίας της Πατρίδας μας επισημαίνουν τα εξής:
1. Η υπεύθυνη Κυβέρνηση του τόπου δια του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοτζιά και του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα αψήφησαν με τον πιο αναίσχυντο τρόπο τα εκατομμύρια των Ελλήνων οι οποίοι στα μεγαλειώδη συλλαλητηρία διατράνωσαν την αντίθεση τους στην εκχώρηση του ονόματος «Μακεδονία» στο γειτονικό κράτος των Σκοπίων. Αυτό συνιστά μέγιστη προσβολή και ωμή παραβίαση θεμελιωδών αρχών του δημοκρατικού μας πολιτεύματος! Οι λειτουργοί της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης οφείλουν να διερευνήσουν βάσει των πραγματικών περιστατικών την πλήρωση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ (134 παρ. 2 περίπτ. α ΠΚ) το οποίο απειλεί με ισόβια κάθειρξη όποιον με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους καταλύει ή αλλοιώνει ή καθιστά ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού!
2. Πέραν τούτου, δια της εκχώρησης του ιερού ονόματος της Μακεδονίας συντελέσθηκε μια ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ που όμοιά της ο τόπος μας δεν έχει υποστεί! Ιστορία τριών χιλιάδων (3000) και πλέον ετών «ξεπουλήθηκε» ξεδιάντροπα και μάλιστα από θεσμούς και πρόσωπα που είναι ταγμένα βάσει του ελληνικού Συντάγματος να την φυλάττουν και να την προασπίζονται!
3. Οι ευθύνες του συντελούμενου ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ αγγίζουν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος οφείλει ως ρυθμιστής του πολιτεύματος και θεματοφύλακας της συνταγματικής νομιμότητας να υψώσει την ύστατη στιγμή ανάστημα και να μην συναινέσει στο ανοσιούργημα! Άλλως, θα βρεθεί ιστορικά και νομικά υπόλογος και θα αντιμετωπίσει την ιερή οργή του ελληνικού λαού! Ας παραδειγματιστεί από τον Πρόεδρο των Σκοπίων κ. Ιβάνοφ ο οποίος ύψωσε ανάστημα στην κυβέρνηση καθότι δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως δια της παρούσας συμφωνίας τα αλυτρωτικά του οράματα.
4. Οι βουλευτές οι οποίοι συναπαρτίζουν την εθνική μας αντιπροσωπεία στο κοινοβούλιο και ειδικά οι καταγόμενοι από τα ιερά χώματα της Μακεδονίας επιβάλλεται να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ την κατάπτυστη και προδοτική συμφωνία. Διαφορετικά, οι τοπικές κοινωνίες θα τους εξοστρακίσουν με κάθε τρόπο από τις εκλογικές του περιφέρειες! Οι βουλευτές των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, αν κινούνται όντως με πατριωτικά ελατήρια, οφείλουν ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ προκειμένου να προκληθούν εκλογές. Είναι ο μόνος τρόπος ώστε να τεθεί εμπόδιο στην ολοκλήρωση της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. Αν δεν το πράξουν θα θεωρηθούν ΥΠΟΛΟΓΟΙ και ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ!
5. Η Εκκλησία της Ελλάδος με δεδομένη την θέση που έλαβε εν όψει των συλλαλητηρίων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα οφείλει ως Κιβωτός του Γένους να ΞΕΣΗΚΩΣΕΙ τον πιστό λαό και να ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΙ, όπως ανέκαθεν έκανε στο διάβα της ιστορίας, την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Επίσης, η Αθωνική Πολιτεία, το ιερό αυτό προπύργιο της Εκκλησίας μας που κείται γεωγραφικά στο κέντρο της Μακεδονίας έχει χρέος να υψώσει φωνή ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στην προδοσία που συντελείται!
6. Καλούμε τον ελληνικό λαό σε ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στα συλλαλητήρια στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, από την Παρασκευή έως την Κυριακή 15/06 - 17/06 και στις Πρέσπες 16/06 τα οποία διενεργούνται υπό την αιγίδα των Παμμακεδονικών Ενώσεων εσωτερικού και εξωτερικού και της Επιτροπής Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Υπαναχώρηση από την ιστορική ΑΛΗΘΕΙΑ ο λαός δεν μπορεί να ανεχθεί!

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών:
Ενωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)
Ένωση Επιστημόνων Γυναικών
Εστία Πατερικών Μελετών
Μητέρες Επιστήμονες Πολύτεκνες
Μουσική Συντροφιά
Πανελλήνια Ένωση Γυναικών
Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)
Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων «Ἡ Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ)
Πανελλήνιος Ορθόδοξος Ένωση (Π.Ο.Ε.)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)
Σύλλογος «Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης»
Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
Σύνδεσμος Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης
Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)
Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Χ.Ε.Ε.Λ.)
Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων (Χ.Ε.Ε.)
Χριστιανική Φοιτητική Δράση (Χ.Φ.Δ.)
Χριστιανική Φοιτητική Ένωση (Χ.Φ.Ε.)

Την προσπάθεια υποστηρίζουν:
Aνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος
πηγή
 tideon.org
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας