φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Πρόσκληση Παρασκευή 30 Ἰανουαρίου 2015

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

τιμώντας τή μνήμη τοῦ προστάτη της Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
σᾶς προσκαλεῖ σέ ἑορταστική ἐκδήλωση τήν

Παρασκευή 30 Ἰανουαρίου 2015
στίς 6.30΄ μ.μ. στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου,

μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

 

AgGrigoriosTheologos0

  • Παρουσίαση τοῦ προγράμματος ἀπό τόν πρωτοπρ. π. Ἰωάννη Φωτόπουλο, Νομικό καί Θεολόγο.
  • Χορωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ» τοῦ «Σχολείου Ψαλτικῆς» θά ψάλει τροπάρια ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου καί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
  • Ὁμιλία ἀπό τόν αἰδεσιμολογιώτατο π. Βασίλειο Κοκολάκη μέ θέμα:
    «Ἡ θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου μέσα ἀπό τήν ἀσματική του ἀκολουθία»
  • Ἀπαγγελία ποιήματος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ἀπό τήν κ. Βασιλική Κίκιλη, πτυχιοῦχο τοῦ Μουσικολογικοῦ τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
  • Κλείσιμο τῆς ἐκδηλώσεως ἀπό τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμ. π. Σαράντη Σαράντο, ἐφημέριο τοῦ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.
  • Ἐθνικός Ὕμνος.
  • Θά ἀκολουθήσει ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου (8.30΄ μ.μ. - 1.30΄ π.μ.).

Ἀληθής παιδεία 

Ὁ μεγάλος παιδαγωγός – καί ὄχι μόνο - τοῦ γένους μας, ὁ Ἐθναπόστολος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός παρώτρυνε τούς γονεῖς νά ἱδρύουν σχολεῖα καί νά στέλνουν τά παιδιά τους γιά νά ἀποκτήσουν τήν ἀληθινή καί αἰώνια σέ ἀξία παιδεία. Οἱ δάσκαλοι νά διδάσκουν τί εἶναι Ἁγία Τριάς, τί Χριστός, τί Θεοτόκος, τί ἱερά Μυστήρια. Πάντα ἄρχιζε τίς κατηχήσεις του μέ διδασκαλία γιά τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Χρῖσμα.

 Ἡ ἀληθής παιδεία ἔχει σχέση μέ τό βάπτισμα

Καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, διδακτικότατος ἔλεγε:
«Τό Βάπτισμα εἶναι λαμπρότητα τῶν ψυχῶν, ἀλλαγή βίου, συμβόλαιο συνειδήσεως μέ τό Θεό. Τό φώτισμα εἶναι βοήθεια τῆς ἀδυναμίας μας. Τό φώτισμα εἶναι ἀπόθεση τοῦ σαρκικοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀκολούθηση τοῦ Πνεύματος, ἐπικοινωνία μέ τόν Λόγο, ἐπανόρθωση τοῦ πλάσματος, καταποντισμός τῆς ἁμαρτίας, συμμετοχή στό φῶς, κατάλυση τοῦ σκότους. Τό φώτισμα εἶναι ὄχημα πού μᾶς φέρνει στό Θεό, ταξίδι μαζί μέ τόν Χριστό, στήριγμα τῆς πίστεως, τελείωση τοῦ νοῦ κλειδί τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, μετάβαση στή ζωή,κατάργηση δουλείας, λύση δεσμῶν, μετασχηματισμός τῆς σύνθετης καταστάσεως. Τό φώτισμα – τί νά μετρῶ περισσότερο; - εἶναι τό ὡραιότερο καί τό μεγαλοπρεπέστερο ἀπό τά δῶρα τοῦ Θεοῦ.
(Λόγος Μ΄, Εἰς τό Ἅγιον Βάπτισμα ΕΠΕ 4,280-282)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας