φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Ἡμερίδα μὲ θέμα: «Θεραπεία Ψυχῆς», 16 Φεβ 2014

TherPs1
Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀφορᾶ, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, τὸ σύγχρονο μπερδεμένο καὶ ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο. Ποιὲς εἶναι ὅμως οἱ «ἀρρώστιες» τῆς ψυχῆς, ποιὰ ἡ φύση τους, πῶς μποροῦν νὰ θεραπευτοῦν καὶ ἀπὸ ποιόν; Ποιὸς ὁ ρόλος τοῦ πνευματικοῦ, τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐξομολογήσεως σὲ σχέση μὲ τοὺς ψυχιάτρους, ψυχολόγους καὶ ἐν γένει «ψυχοθεραπευτές»;
Ποιὰ ψυχὴ θεωρεῖται ὑγιὴς καὶ θεραπευμένη; Ἐρωτήματα καίρια, ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ ζητοῦν σοβαρὲς καὶ ὑπεύθυνες ἀπαντήσεις, θὰ ἀναπτυχθοῦν καὶ θὰ συζητηθοῦν ἀπὸ ἐκλεκτοὺς ὁμιλητὲς σὲ ἡμερίδα μὲ θέμα: «Θεραπεία Ψυχῆς», τὴν Κυριακὴ 16 Φεβρουαρίου 2014, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα ἔχει ὡς ἑξῆς:

TherPs3
TherPs4 

Πηγή
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας