φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Λέμε ΟΧΙ στα Νέα Βιβλία Θρησκευτικών


 Σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους,

τά παιδιά τῶν μουσουλμάνων δικαιοῦνται νά διδάσκονται ἀπό τούς μουφτῆδες μόνο τό Κοράνιο

Τά ἑβραιόπουλα δικαιοῦνται νά διδαχθοῦν μόνο τά ἑβραϊκά θρησκευτικά. Τά παιδιά τῶν ἐν Ἑλλάδι παπικῶν δικαιοῦνται νά διδάσκονται τά τῆς παπωσύνης. Τῶν προτεσταντῶν, τά χαώδη, τάχα προτεσταντικά θρησκευτικά.


Γιατί τά ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα νά ὑποχρεοῦνται νά διδάσκονται ὅλες τίς θρησκεῖες;


Λέμε ΟΧΙ στα Νέα Βιβλία Θρησκευτικών


Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας