φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Νέο παιδομάζωμα....Ἀποδομώντας τά ἔμφυλα στερεότυπα


Tί ἀκριβῶς σημαίνει κατ΄ ἀρχήν ἡ λέξη ἔμφυλο; Στήν προκειμένη περίπτωση πῶς συνδυάζεται; Κανείς δέν ξέρει.

Οἱ ἰθύνοντες τοῦ προγράμματος στήν πραγματικότητα θέλουν νά περάσουν στά παιδιά μας μέσα ἀπό τήν κάθε ἐξεταζόμενη ὑποκατηγορία τά ἑξῆς: μέσα ἀπό τό θέμα ¨διατροφή καί ποιότητα ζωῆς¨, τήν λατρεία στή φύση καί τήν ταύτιση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό σύμπαν. 


Μιλᾶ ξεκάθαρα ἡ ἐγκύκλιος γιά ὁλιστική προσέγγιση, πού δέν σημαίνει καθολική, σφαιρική, ἀλλά ὅτι τά πάντα εἶναι θεός καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι κομμάτι μίας παγκόσμιας δύναμης πού διαχέεται μέσα στο σύμπαν καί ἀπό κεῖ ἀντλεῖ δυνάμεις. Πρόκειται δηλ γιά εἰδωλοποίηση τῆς φύσεως καί ἀποκρυφισμό. Μέσα ἀπό τό θέμα ¨πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξαρτήσεων¨ θέλουν νά περάσουν τήν εἴσοδο στά σχολεῖα συγκεκριμένων ἀτόμων μέ ἀμφιβόλου ἀξίας γνώσεις ψυχολογίας πού πολλές φορές αὐτά τά ἴδια τά ἄτομα ἔχουν ἐμφανῆ προβλήματα καί κόμπλεξ πού χρήζουν θεραπείας. Καί μέσα ἀπό τό θέμα ¨ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων¨ θέλουν νά περάσουν τήν ἀμφιβολία τοῦ κάθε μαθητῆ γιά τό φύλο του, καί τήν ἁμαρτωλή διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσιολογικῆς ἐπιλογῆς, γεγονός τό ὁποῖο προσβάλλει βάναυσα κάθε άνθρωπο. Φαίνεται μᾶλλον σύμφωνα μέ τήν ἐγκύκλιο πώς ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Θεός λανθασμένα καί τυχαίως δημιούργησε ἕναν ἄντρα καί μία γυναίκα. Ἐννοεῖται πώς ὁ Χριστιανός ἀγαπᾶ τον ἄνθρωπο ὁμοφυλόφιλο ὡς κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλά πολεμᾶ τήν ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὅπως κάνει ὁ γιατρός πού ἀγαπᾶ τόν ἀσθενῆ, ὄχι τήν ἀσθένεια. Καί βέβαια πουθενά λόγος γιά Θεό. Ἀποτελεῖ ταμπού.

Ἐπιπλέον πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι

1) ἡ ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος εἶναι ὑποχρεωτική, καί ἐντός τοῦ σχολικοῦ ὡραρίου, γεγονός ἀντιδημοκρατικό, ἀντιπαιδαγωγικό καί ἀντισυνταγματικό καί χωρίς ἔγκριση γονέων, καί μάλιστα σέ ἕνα ¨ἀνοιχτό σχολεῖο¨ ὅπως θέλουν νά τό λένε.

2) οἱ πιθανοί ὁμιλητές πού θά κληθοῦν εἶναι συγκεκριμένοι, στρατευμένοι στήν διασπορά ἰδεῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ἀνήκουν σέ καθορισμένο κατάλογο τοῦ ΙΕΠ.

Ἀντιλαμβάνεται δηλ. κανείς ὄχι μόνο τήν ἀποδιοργάνωση τοῦ συγκροτημένου ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν μαθημάτων γιά πέντε συνεχόμενες μέρες, ὄχι μόνο ὅτι ἐνοχλοῦνται καί διαμαρτύρονται γιά τόν δίωρο προβλεπόμενο μηνιαῖο ἐκκλησιασμό, ἐνῶ γιά αὐτό τό πρόγραμμα δίχως λόγια διαθέτουν μιά ὁλόκληρη ἑβδομάδα - κατά τά ἄλλα εἶναι καί ἀντιρατσιστές - ἀλλά πρωτίστως διαστρέφουν νοοτροπία και συνειδήσεις ἀθώων ψυχῶν.
 ...............................................................................................................................................................

 Πρωτ. Βασίλειος Κοκολάκης
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ
καί καθηγητής ΠΕ01 Θεολόγος


 Υ.Γ 

Το Υπουργείο παιδείας επιχειρεί αναγκαστικά, υποχρεωτικά, ετσιθελικά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των γονέων να περάσει τις άρρωστες απόψεις του, περί αποδόμησης των έμφυλων στερεοτύπων και μάλιστα ως γεγονός επείγον...

Επείγεται το Υπουργείο σε νέο παιδομάζωμα στην χώρα μας, ξυπνώντας μνήμες της Τουρκικής περιόδου, αδιαφορώντας για την ζημιά που θα υποστούν οι ψυχές των παιδιών μας ακούγοντας και βλέποντας τα...ακατανόμαστα.

Βιάζονται να τους ξυπνήσουν τις ανησυχίες και τις ορμές τους, βιάζονται να διαφθείρουν τα παιδάκια πάνω στο άνθος της εφηβείας τους. 

Αν αυτό δεν είναι δαιμονικό, τότε πως αλλιώς λέγεται;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας