φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Κύριε, πρόφθασε Σύ τά σφάλματά μου.. Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος Σελέντης.

Κύριε, πρόφθασε Σύ τά σφάλματά μου...
Τό ἔλεός Σου ἄς μέ καταδιώξει.

Χθές Τόν ἱκέτευα θερμά, ἐκοιμήθηκα στό πάτωμα καί Τοῦ εἶπα:
Νά, Κύριε, κοίταξε τό παιδί Σου. Ἀπό Σένα περιμένει τή λύση τῶν προβλημάτων του.
Τό κάνω αὐτό ὄχι γιά νά ἐκβιάσω μία λύση δική μου, ἀλλά γιά νά Σού πῶ, Κύριέ μου, πῶς μόνο σέ Σένα ἐλπίζει τό παιδί Σου, γί΄ αὐτό μήν ἀποστρέψεις τό πρόσωπό Σου. Καί ἦλθε τόσο γρήγορα ἡ παρηγοριά τοῦ Πνεύματός Του. Ἄς ἔχει δόξα!

Πρέπει νά περάσεις ἕνα βαθύ πόνο, μία τραγική ἀγωνία, νά κραυγάσεις, νά παλαίψεις, γιά νά σού μιλήσει ὁ Θεός. Διαφορετικά δέν γίνεται τίποτα. Τό δοκίμασα, τό δοκιμάζω, αὐτή εἶναι ἡ κατάθεσίς μου.

Τίποτε ὡραιότερο ἀπό τήν ἠρεμία τῆς ψυχῆς, τίς στιγμές τῆς γαλήνης, τήν κατά Θεόν μόνωση. Ἀγωνίζομαι σκληρά μέ τόν ἑαυτό μου. Κάθε μέρα εἶναι δυνατόν νά κάνω τά τρομερώτερα πράγματα. Κι ὅμως ὁ Θεός κάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή ἕνα θαῦμα στή ζωή μου.

Πόσα Σου χρωστῶ, Κύριε! Μά ὅλα Σου τά χρωστῶ...


Μητροπολίτης Χαλκίδος + Νικόλαος Σελέντηςπηγή 
εκδόσεις Συναξάρι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας