φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Τό «σωματίδιο» τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη»«Επεν φρων ν καρδί ατο· οκ στι Θεός.» (Ψαλμς Δαυίδ,13:1)
«... κα σκοτίσθη σύνετος ατν καρδία· φάσκοντες εναι σοφο μωράνθησαν...» (Πρς Ρωμ., α΄, 21-22)

Ατ καταγγέλλει τ Πνεμα τ γιον.
ντούτοις, μ κπληξη κα δύνη, κούσαμε στ μέσα μαζικς νημέρωσης νθρώπους, πού ν γνοί τους, θέλουμε νά πιστεύουμε, διετύπωσαν γιά λλη μιά φορά κατάπτυστες θεωρίες περί τς ξελίξεως το σύμπαντος.
Μέ μφαν πουσία στοιχειωδν θεολογικν γνώσεων καί μέ σέβεια πρς τ θεα, πεχείρησαν ν ποδείξουν τι νθρωπος δν εναι πλάσμα κα κατ᾿ εκόνα το Θεο, λλ νθρωποειδές κτνος, ποτέλεσμα κάποιας δθεν κρήξεως κα ξελίξεως (μποζόνιο το Χίγκς «σωματίδιο το θεο»), τς ποίας ποτέλεσμα εναι καί λο τό σύμπαν. ποστηρίζουν, μάλιστα, τι νοητική τους ατ σχιζοφρένεια εναι ποτέλεσμα πειράματος, παρατηρήσεως κα ποδείξεως· καί, πειδ πατέρας τους Σατανς εναι ψεύτης κα νθρωποκτόνος, φησαν κα να μικρ περιθώριο λάθους, γιά νά μή  γελοιοποιηθον στό μέλλον, πως σίγουρα καί θά συμβε.
Κρατικ μάλιστα κανάλι φιλοξένησε τ παραλήρημα συγκεκριμένου «πιστήμονα», πο φθασε στό σημεο ν βρίζει τν Δημιουργν Τριαδικν Θεν κα τν Σωτήρα Χριστ κα ν πιχειρε διος ν ναγνωρισθε σν θεός.
Γιά νά μήν ταλαιπωρεται μέσα στήν πέραντη δυστυχία του ν λόγ «πιστήμων», καί ν πράγματι θέλει καλοπροαίρετα νά μάθει τήν λήθεια, θά μποροσε νά ρωτηθε, ποιός τόν κατέστησε κριτ δισεκατομμυρίων νθρώπων πο π κτίσεως κόσμου πίστεψαν κα πιστεύουν τν Μόνον ληθινν Τριαδικν Θεν  ς Δημιουργόν το σύμπαντος κόσμου κα το νθρώπου κα δέχονται τν Θεάνθρωπον Μεσσίαν ησον ς Βασιλέα κα Δεσπότη;
Ποιοί γιναν τόσο νόητοι πού φο παρεκτράπησαν πρτα ο διοι τς ληθείας, τόν παρέσυραν καί ατόν κα τόν μύησαν, στε ν ποθέτει τι ο πιστο στν Θε κα στν Σωτήρα Χριστό, Πατριάρχες, Προφτες, πόστολοι, Κήρυκες, Εαγγελιστές, μολογητς κα πν πνεμα ν Χριστ τετελειωμένον γωνιζόμενον δν μέτρησαν, δηλαδ δν πέρασαν π τ πό λλην ννοιαν στάδια (πείραμα -παρατήρηση- πόδειξη) κα τοιουτοτρόπως νεπιφύλακτα πίστεψαν στν Μοναδικν λήθειαν π τν λιον; τι δηλαδ Τριαδικς Θες εναι Μόνος Δημιουργός το σύμπαντος κα το νθρώπου κα τι Κύριος ησος Χριστς Θεάνθρωπος εναι Μόνος κα Μοναδικς Σωτήρας κα Λυτρωτής, Μεσσίας;
Τοναντίον τόν πληροφορομε, ατόν κα τούς μοϊδεάτες του, τι λοι ο γιοι λων τν αώνων  πείσθησαν κα πίστευσαν στ μοναδικ λήθεια, στερα π πολλος γνες κα δάκρυα, διωγμος κα θλίψεις κα κριβος μεθέξεως τς κτίστου Τριαδικς Χάριτος στς καρδιές τους, στς ψυχές τους κα στ σώματά τους.
λλά καί πιστημονικά νά τό δε κανείς τό θέμα, διος ντιπρόεδρος τς νώσεως τν Φυσικν τς λλάδος κ. Παν. Φίλντισης σέ πρόσφατη συνέντευξή του εχε ντελς διαφορετική τοποθέτηση, οδόλως βριστική νατρεπτική τς πάρξεως το Θεο. Μήπως πό πειρία κανε μέγα σφάλμα; Τό πολύ σημαντικό πού επε εναι τι « χαρακτηρισμός ¨σωματίδιο το θεο¨ δέν φίσταται ντολογικς ς πραγματικό στοιχεο· δέν βρέθηκε δηλ. κάποιο θεϊκό σωματίδιο· πλς χρησιμοποιήθηκε ατός περβολικός ρος πό μία πιστημονική μάδα, γιά τό νέο σωματίδιο πού νεκάλυψε περί τς δομς καί ξελίξεως το σύμπαντος, γιά νά φανε τεραστία σημασία του πού φθάνει ως καί τήν δημιουργία μίας καινούργιας φυσικς. Ατό λοιπόν τό σωματίδιο, ν τελικά πιβεβαιωθε παρξή του, καθ᾿ τι κόμη βρισκόμαστε σέ πειραματικά στάδια, θά δηγήσει σέ νέους νόμους τς φυσικς. Τόσο πλά!!»
  Θεός πουθενά δέν προσβάλλεται, ντιθέτως λο καί περισσότερο μς ποκαλύπτει τόν κτιστό κόσμο, τό ποτέλεσμα δηλ. τς κτίστου νεργείας Του, λλά  καί μς ποκαλύπτεται, μς χαρίζει τήν δυνατότητα νά προσεγγίσουμε λο καί περισσότερο, σο κενος πιτρέπει, τή φύση το σύμπαντος, στε καί νά Τόν μνομε ψάλλοντας «ο ορανοί διηγονται δόξαν Θεο» καί «πσα γ ανεσάτω τόν Κύριον», λλά καί νά συνειδητοποιομε τό προσέγγιστο τς οσίας Του!
πομένως, γνωρίζουμε τ σκοπιμότητα κα τν δολιότητα το τρόπου νακοίνωσης π τ ΜΜΕ ατς τς, σέ πειραματικό κόμη στάδιο, πιστημονικς ποκαλύψεως ( βλέπε συμπέρασμα συνεδρίου στν θήνα μ θέμα «σωματίδιο θεός») μέσα στόν συγκεκριμένο χωρόχρονο τς πατρίδας μας.
Γνωρίζουμε πίσης βεβαίως, τήν δ καί αἰῶνες πάγια σκεμμένη τακτική πιστημόνων, πού θεωρον θέους τούς αυτούς τους, καί διαστρέφουν καί  πολυτοποιον τήν ποια διαστροφή κάθε νέας ποικοδομητικς πιστημονικς φεύρεσης/νακάλυψης, καί χι ατήν καθ᾿ αυτήν τήν νακάλυψη. Μέ τόν στεο στόχο τς ξανθρωποποίησεως το νύπαρκτου θεο τς ατοθεοποιήσεως το νθρώπου.
λήθεια εναι τι ο παδοί τς παραπάνω μεθόδου νησύχησαν πό τίς ατοκτονίες, τήν  ξαθλίωση κα τήν νασφάλεια ατν πο ο διοι καταδυναστεύουν, χι πό νδιαφέρον καί φιλανθρωπία, λλά πειδή, τν δια ρα πού κενοι ζον στή χλιδή καί στή σπατάλη, ο ποτελες τους τυραννονται ποικιλότροπα. τσι φοβονται, μήπως κμετάλλευση κα ξαθλίωση τν πολλν στρέψει τ βλέμματά τους πό τή μιά σέ προσωπική μετάνοια κα πιστροφ στν ληθιν Θεό, πό τόν ποο προπαγάνδα τν κυρίαρχων γετν π δεκαετίες εχε πομακρύνει,  κα πό τήν λλη στρέψει τή γροθιά ατν τν ποδούλων κατά τν φεντικν τους.
 Γι’ατ καί ταυτοχρόνως μ τν ξαγγελία τς δθεν νακαλύψεώς τους, διαφημίζουν τ τέλειο λεκτρονικ φακέλωμα, δηλαδ τν «Κάρτα το Πολίτη» κα τν περχόμενη σατανικ δικτατορία τους ς δθεν παραίτητη, χρήσιμη κα συμφέρουσα.
Μόλις χθς, κάποιος πουργός, μπροστ στ νθρωπάκια τς Ερωπαϊκς νωσης κα τς Τρόϊκας, νακοίνωσε τι συμφωνία τν κυρίων σημείων θ μποροσε ν ποδοθε μ δύο λέξεις: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».
χετε τν λανθασμένη γνώμη,  τι καί μες ο ρθόδοξοι λληνες θαμπωθήκαμε μ τς λίθιες θεωρίες τους κα διάκριτα θ τούς κολουθήσουμε,  πειδ κενοι  παραδόθηκαν στν πατέρα τους, τν ψεύτη κα νθρωποκτόνο σαταν;
Μωροί, τυφλο κα νόητοι!!! λθε ρα!!! Κα νν στίν!!!
Ν δομε στν πράξη τι  κτιστος κα Αώνιος ρθόδοξος κκλησία παραμένει πιστ στν Κεφαλή της πο εναι Σωτήρας Χριστός, κα οκοδομεται στν Πέτρα τς πίστεως, μ πνευματικ λικ τ αμα κα τν μολογία τν γίων Μαρτύρων κα σίων, κα τι ποιος  προσκρούει σ ατν τν Πέτρα συνθλίβεται.
Νά μάθουμε κόμη κα ατό. κατοντάδες χιλιάδες νέοι κα νέες -πο διδάχθηκαν στ σχολεα τν θεΐα κα προσπάθησαν τσι ν τος ποδηγετήσουν,- πειδ χουν τ ρθόδοξο DNA, θ βρεθον πέναντι στούς θέους ποδηγέτες τους, ν κα χαλαρο ς πρς τν πίστη. χουν μως, κτς π τ ρθόδοξο DNA, τ λληνικ φιλότιμο, κα τσι, λληνικ γν ψυχ τος προσθέτει παλικαρι στς ποφάσεις τους, στε ν φτύσουν τν λεκτρονική τους Διακυβέρνηση κα ν χρειαστε ν ποστον διωγμ κα θάνατο, περασπιζόμενοι τν προσωπική τους λευθερία πο πιχειρε ν καταλύσει λεκτρονική τους τυραννία. Ατ θ τ πιτρέψει Θες, στε κυρίως τά μεγάλα σκοτεινά φεντικά  ν πονέσουν κα ν ταπεινωθον περισσότερο.
Πρός σους λοιπόν παραμένουν παδοί κάθε ντιχρίστου θεωρίας τς λεκτρονικς φυλακς βροντοφωνομε καί κράζουμε: 
«Μάθαμε πλέον τς παγίδες πού μς στήνετε. Γνωρίζουμε καλ πο θέλετε ν δηγήσετε τν κόσμο· στν ντίχριστο! χουμε μως τν βεβαιότητα τι Μεσσίας Χριστς θ στηρίξει τν κκλησία Του κα θ σώσει τν κόσμο, ρκε ατός νά τό θελήσει καί μπε στήν Κιβωτό τς κκλησίας! Εστε ν δίκ κα ν τ ψεύδει, μως τ ψέμα κα δικία δν περίσχυσαν ποτ τς λήθειας κα τς δικαιοσύνης!»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Πο βρίσκεται λοιπν λήθεια; Στ δικό σας πείραμα, τν παρατήρηση κα τν δθεν πόδειξη περί σωματιδίου το Θεο, πο πλασάρει μι σπείρα νθρώπων κμεταλλευτν τν πολλν κα στίς πιστημονικς τάχα νακαλύψεις σας πο δημιουργον στς καρδις κα στος νόες τν κουόντων ψευδαισθήσεις, σύγχυση, ταραχ κα μπέρδεμα;
ντίθετα στ πείραμα, τν παρατήρηση κα τν πόδειξη τν γίων τι Θες πάρχει κα εναι Μόνος Δημιουργός το σύμπαντος, πως μς βεβαιώνουν χρονικά καί διαχρονικά, Πατριάρχης βραμ φιλόξενος, Θεόπτης Μωϋσς, ποος ν γί Πνεύματι κατέγραψε τν δημιουργία το σύμπαντος, Προφήτης Ζαχαρίας μ τν πρς καιρν φωνία του, Τίμιος Πρόδρομος, ποος δειξε στν κόσμο τν Σωτήρα κα Μεσσία Χριστό, ο γιοι πόστολοι μ τ θαυμαστ σημεο τς γίας Πεντηκοστς, κλσις το γίου ποστόλου Παύλου, ταν πορεύετο ες Δαμασκν γι ν διώξει τν κκλησίαν το Χριστο κα θαυμαστ μεταστροφή του, λλά καί Μέγας Βασίλειος μ τν Βασιλειάδα του, γιος Σαμψών Ξενοδόχος, γία Φιλοθέη θηναία, ο σύγχρονοι γιοι Πορφύριος, Παΐσιος κα άκωβος, πο δωσαν τ πάντα πρ τς γάπης τν δελφν τους, τν πτωχν κα δυνάτων κα πονεμένων, πού τούς βλεπαν ς  εκόνες το Θεο, καί μάζευαν καθημεριν τν πόνο κα τς ρρώστιες τους,- πο θεΐα σας συσσώρευσε πάνω τους, - προσφέροντας θυσία κα ατν κόμα τν ζωή τους γι τν νακούφιση τν δελφν τους; Κα βέβαια ψευδς λόγος το Κυρίου καθς κα τ θαύματά του πιβεβαιώνουν τήν αματική γιαστική χάρη τν γίων μας σέ λους τούς αἰῶνες. «Σημεα δ τος πιστεύσασι τατα παρακολουθήσει.... π ρρώστους χερας πιθήσουσι κα καλς ξουσιν.»  ( Μάρκ., ιστ΄, 17-18 )

Υ.Γ. Μ πόνο κα γάπη συμβουλεύουμε τούς ποιους ντιθέους θέους,  ν πισκεφτον τ ερό, φθαρτο κα εωδιάζον σκήνωμα το γίου Γερασίμου στν Κεφαλλονιά, μ ταπείνωση κα ατοκριτική. ποιος φοβται, σημαίνει τι ποπτεύεται πώς δέν κατέχει τήν λήθεια. ποιος μως χει πέσει ν γνοί του θύμα, θά προσέλθει μετά χαρς μεγάλης.
  γιος Γεράσιμος, παγκόσμιος εεργέτης, πως καί λοι ο γιοι, θ  εσπλαγχνισθε, θ παραβλέψει τν νοησία κα τν μωρία, κα θ ποχρεώσει τ δαιμόνια τς πιστίας, πο δρεύουν στήν καρδιά,  ν ποκαλυφθον κα ν ξωτερικεύσουν τν κακία τους, στε νά ντοπισθε τό πρόβλημα καί νά πέλθει θεραπεία.
Κα τότε μπειρικ θ γίνει ντιληπτή πλάνη. Τ εχόμαστε κ καρδίας. 


(το π. θανασίου Μην)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας