φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - Δέν παίρνουμε τήν φοροκάρτα - δέν πληρώνουμε τά ληστρικά χαράτσια"


-"Ὀρθόδοξο Παρατηρητήριο": π. Σαράντη, τίς τελευταῖες ἡμέρες ὁ ἑλληνικός λαός δέχεται ἀπανωτά πλήγματα τόσο σέ οἰκονομικό ἐπίπεδο μέ τήν ἐπιβολή ἀπίστευτων "κεφαλικῶν φόρων", ὅσο καί ἐναντίον τῆς ἐλευθερίας του μέσῳ τῆς φοροκάρτας, τά "ἐγκαίνια " τῆς ὁπoίας ἔγιναν χθές. Θά θέλαμε ἕνα πρῶτο σχόλιό σας γιά αὐτά τά δύο ζητήματα.
-π.Σαράντης Σαράντος: Ἀνέκαθεν θεωροῦσα ὡς καθῆκον καί ὑποχρέωση πρός τήν πατρίδα τή φορολογική εἰλικρίνεια καί τήν πληρωμή τῶν φόρων. Μέ αὐτήν τήν πεποίθηση πλήρωσα ἀγόγγυστα ὅσα δίκαια ἤ ἄδικα ἐκτίμησε τό κράτος ὡς συμμετοχή μου στά βάρη τῆς χώρας .
Σήμερα ὅμως, αὐτό πού διαπιστώνουμε τόσον ἐμεῖς ὅσο καί οἱ εἰδικοί οἰκονομικοί ἐπιστήμονες, εἶναι ὅτι ἡ ἐπιβολή φόρων δέν ἔχει πλέον τόν χαρακτήρα ἑνός "συμμετοχικοῦ συστήματος προσφορᾶς γιά τό κοινό καλό" , ἀλλά ἔχει μεταμορφωθεῖ σέ ἕνα ὅπλο μαζικῆς οἰκονομικῆς ἐξόντωσης τοῦ λαοῦ, διά τοῦ ὁποίου θά ἐπιτευχθεῖ ἀφ΄ἑνός ἡ ἀπόλυτη ὑποδούλωσή του στά ἀντίχριστα κελεύσματα τῆς Νέας Ἐποχῆς ,καί ἀφ΄ἑτέρου θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας.
Μέσα σέ αὐτό τό κλῖμα ἐκφοβισμοῦ καί τρομοκρατίας ὁ ἑλληνικός λαός μέ τό πρόσχημα τῆς συμμετοχῆς σέ ἕνα "ἐπώδυνο πλήν ἀναγκαῖο " πρόγραμμα ... ἐθνικῆς σωτηρίας, καλεῖται νά συναινέσει ὄχι μόνο στή φυσική του ἐξόντωση ἀλλά καί στήν ὑφαρπαγή τοῦ Θεοσδότου δώρου τῆς ἐλευθερίας ὅπως αὐτή θά πραγματοποιηθεῖ μέσω τῆς φοροκάρτας καί σύντομα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη .
Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια καί μέ αἴσθηση τῆς ποιμαντικῆς μας εὐθύνης , δέν μποροῦμε παρά νά ποῦμε εὐθαρσῶς , ὅτι κανείς δέν πρέπει νά παραλάβει τή φοροκάρτα , οὔτε ἀκόμα καί ὅταν θά καταστεῖ ὑποχρεωτική (ἀπό 1/1/2012), καθώς ἐπίσης ὅτι ἡ πληρωμή "χαρατσιῶν" πού κακῶς χαρακτήρισαν φόρους ἤ τέλη δέν εἶναι καθῆκον μας πρός τήν πατρίδα ἀλλά συναίνεση στή ληστεία καί στόν κατακερματισμό της.
(*) ΠΗΓΗ: Ὀρθόδοξο Παρατηρητήριο
http://orthodox-watch.blogspot.com/2011/10/blog-post_04.html
πηγη
http://www.orthros.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=306%3Aq-q&catid=36%3A2010-10-04-06-19-27&Itemid=154&lang=el

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας