φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Καρτα του πολίτη και το παγκόσμιο αντίχριστο κράτος της Νέας Εποχής!

π. Σαράντης Σαράντος: "πρέπει να κατανοήσουμε, ότι παίρνοντας αυτό τον αριθμό ήδη εντασσόμαστε και ενσωματω­νό­μα­στε στο αντίχριστο κράτος της Νέας Εποχής."

(Απόσπασμα απο  δημοσιευμένο κείμενο του Π. Σαράντη  Σαράντου  τον  Σεπτέμβριο του 2009 με τίτλο "Δευτερολογία  για τον ΑΜΚΑ και τέλος" βλ.εδώ )

Ενωνόμαστε και μεις αδιαμαρτύρητα μαζι με τα κράτη που έχουν δώσει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες στους πολίτες τους. Ήδη αυτές οι ταυτό­τητες λειτουρ­γούν ηλεκτρονικά. Δίνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται και δέχονται καινούργια στοιχεία για τους κατόχους τους. Από δεκαετίες η Νέα Εποχή έχει κατα­φέρει να ψηφιστούν αντίχριστοι νόμοι από τα Κοινοβούλια των μελών κρατών. Έτσι η άθεη και απάνθρωπη νοοτροπία της έχει επιβληθεί σε πολλούς τομείς της ζωής συνιστώντας με άλλον τρόπο τό νέο παγκόσμιο ή παγκο­σμιο­ποιούμενο κράτος του Αντιχρίστου.
Υπολείπεται τώρα με την απειλή του ΑΜΚΑ να ενταχθούμε και εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι πολίτες στο παγκόσμιο κράτος της Νέας Εποχής.
Όταν ολοκληρωθούν δια του ΑΜΚΑ και των επερ­χομένων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων ή καρτών οι διαδικασίες αυτές, τότε θα είναι έτοιμα τα πάντα για την υποδοχή του Αντιχρίστου.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουμε υπ' όψη όλοι μας, κάθε χριστιανός πολίτης της πατρίδος μας, όχι για να καταληφθούμε από τον πανικό των επερχομένων δεινών, αλλά για να εμβολιασθούμε με την καλή εν Χριστώ ανησυχία και την καλή εν Χριστώ ετοιμασία. Οι χρι­στια­νοί τών πρώτων χριστια­νικών χρόνων, παρά τους απηνείς διωγμούς, δέν απαξίωναν την παρούσα ζωή, το γάμο, την οικογένεια, το επάγγελμα, όλες τις εν τω κόσμω δραστηριότητες, όπως μας πλη­ρο­φορεί σαφώς ο άγιος Ιουστίνος, φιλόσοφος και μάρτυρας στη γνωστή απολογητική επιστολή του, αλλά ήταν ζωντανά ενωμένοι με το Χριστό, πανέτοιμοι για την αυτονόητη θεοσθενή ομολογία Χριστού, και για το ιερό Μαρτύριο, όποτε αυτό ομολογουμένως τούς εζητείτο.
Απαραίτητο ποιμαντικό χρέος μας είναι η ενημέρωση των πιστών μας όχι φυσικά μόνο στο παραπάνω θέμα περί ΑΜΚΑ, αλλά πρωτίστως στον εν Χριστώ πνευματικόν μας αγώνα.
Όμως αν δε γίνεται εκ μέρους μας ενημέρωση περί ΑΜΚΑ, ηλεκτρονικών καρτών και των δεινών εξελίξεων, θα εξομοιω­νό­μα­στε με την τακτική της στρουθοκαμήλου που βυθίζει το κεφάλι της στην άμμο και μη βλέποντας τον επερχόμενο κίνδυνο, πέφτει θύμα στις παγίδες του εχθρού.
Δεν επιτρέπεται, ταπεινώς φρονούμε, να ειρωνευόμαστε όσους προβληματίζονται με το όλο θέμα περί ΑΜΚΑ και να τους κατατάσσουμε στους γραφικούς τύπους ή στους αφελείς ή φανατικούς.
Αναμένουμε η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, χωρίς φόβο και πάθος, να δώσουν ένα λόγο «παντί τω αιτούντι» και για να μην αισθάνονται οι πιστοί μας ορφανοί από μητέρα, τη Μητέρα μας Εκκλησία, αλλά και για να ετοιμαζόμαστε, όσοι πιστοί για τις πιο δύσκολες ημέρες, καθώς πορευόμαστε προς τα Έσχατα.

Χωρίς εκκλησιολογική, δηλαδή Συνοδική ενημέρωση θα απολέσουμε τα κριτήριά μας και, όταν έρθει ο Αντίχριστος, δεν θα τον ανα­γνωρίσουμε, αφού θα προσπαθήσει, ως αντί­χρι­στος, να παραπλανήσει ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τότε ίσως, φευ, έχοντας στο χέρι ή στο μέτωπο το αντίχριστο χάραγμα, να τον υποδεχθούμε με ενθουσιασμό και με επευφημίες. Αλίμονο, αν επα­ληθευθεή με την ενδοτική ενδοεκκλησιαστική συμπεριφορά μας το της Θείας Αποκαλύψεως: «Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω Αγίω ». Μη γένοιτο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας